Ministrul Sanatatii a Decis pentru Romani o Serie de Masuri IMPORTANTE Asteptate de Oameni

Ministrul Sanatatii Decis Romani Serie Masuri IMPORTANTE Asteptate Oameni

Ministrul Sanatatii a decis pentru milioane de romani din toata tara o serie de masuri extrem de importante, ele avand aplicabilitate la nivelul intregii tari, in baza ordinului care a fost semnat, dar si a metodologiei care a fost stabilite de catre minister, si vorbim despre centrele de permanenta si serviciile pe care le ofera.

Ministrul Sanatatii detaliaza mai jos toate serviciile medicale pe care centrele de permanenta le vor putea oferi romanilor din intreaga tara, iar dupa cum puteti vedea, vorbim despre o varietate de servicii medicale de care se vor putea bucura extrem de multi romani, dar nu numai in orase, ci si in mediul rural.

„Serviciile medicale acordate în cadrul centrelor de permanență sunt următoarele: asistență medicală în afecțiunile acute, subacute, acutizări ale unor boli cronice și în urgențele medico-chirurgicale, în limitele competenței medicului de familie / medicului de medicină generală, conform pregătirii curiculare și a atestatelor obținute în baza programelor de studii complementare.

Administrarea de către asistentul medical, a medicației injectabile/perfuzabile necesare tratamentului recomandat de medicul de familie / medicul specialist, după caz, precum și administrarea medicației necesare tratamentului de urgență, conform indicației medicului din cadrul centrului de permanență, care se asigură din trusa de urgență a centrului de permanență, a cărei componență este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele norme.

Eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare medicului său de familie pentru informare asupra diagnosticului și tratamentului administrat în centrul de permanență.

Prescripție medicală; îngrijiri post intervenții chirurgicale de tipul suprimării firelor de sutură conform recomandărilor medicului specialist, efectuarea de pansamente și schimbarea pansamentelor chirurgicale; consultații la distanță, prin servicii de telemedicină incluse în competențele medicului de familie. Activități de vaccinare împotriva COVID-19 efectuate de medicii de familie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Testarea de către medicii de familie, cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare. Serviciile medicale prevăzute la art. 7 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.”