Ministrul Educatiei: 2 Masuri Oficiale de ULTIMA ORA Anuntate Scolilor si Liceelor din Romania

Ministrul Educatiei 2 Masuri Oficiale ULTIMA ORA Anuntate Scolilor Liceelor Romania

Ministrul Educatiei a anuntat in mod oficial 2 masuri oficiale, de ultima ora, pentru toate scolile si liceele din Romania, ele vizand in egala masura atat elevii, cat si profesorii, prima vizand desfasurarea activitatilor de final de an scolar, pentru absolventii de liceu, inclusiv cei cu frecventa redusa, conform Ligiei Deca.

Ministru Educatiei a luat deasemenea masuri inclusiv cu privire la examenul national de definitivare pentru profesori, Ligia Deca fiind fortata sa ia deciziile acestea din cauza situatiei actuale din invatamant, iar dupa cum puteti vedea si mai jos, vorbim despre masuri extrem de importante, care ar trebui sa fie cunoscute.

„Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ preuniversitar în desfășurarea activităților specifice de final de an școlar, care vizează absolvenții claselor a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă, vă comunicăm următoarele: A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.339/2023 pentru completarea ordinului de ministru nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 9 iunie 2023. În ceea ce privește înscrierile la examenul național de bacalaureat 2023, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, prin nota 28.142/2023, informații privind prelungirea perioadei de înscriere a candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023 până la data de 9 iunie 2023.

Precizăm că modificările la care facem referire nu afectează în niciun fel calendarul de desfășurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat 2023 sau calendarul de desfășurare a probelor scrise ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a. Ordinul nr. 4.396/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 5723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022 – 2023.

Conform căruia se prelungește perioada de efectuare a celei de-a doua inspecții de specialitate *până la finalizarea cursurilor școlare. Ordinul nr. 4.400/2023 pentru modificarea Anexei la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, prin care, pentru anul școlar 2022-2023:

inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II, inspecția curentă II și inspecția specială de acordare a gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor se efectuează *până la finalizarea cursurilor școlare; inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se efectuează până la finalizarea cursurilor școlare.”