Ministrul Sanatatii: Decizia Radicala Impusa in Romania, ce sunt Obligati Romanii sa Faca

Ministrul Sanatatii Decizia Radicala Impusa Romania sunt Obligati Romanii Faca

Ministrul Sanatatii ii anunta in mod oficial pe romanii din intreaga tara cu privire la o decizie radicala pe care vrea sa o impuna in mod oficial, iar asta pentru ca Alexandru Rafila vrea sa restrictioneze masiv capacitatea romanilor de a lua antibiotice din farmacii, o serie de noi reguli serioase fiind impuse.

Ministrul Sanatatii explica in mod oficial mai jos ceea ce presupune tot acest proces, un nou ordin fiind pregatit de semnare de catre Alexandru Rafila, iar dupa cum puteti vedea si mai jos, vorbim despre masuri care au menirea de i proteja pe romani, chiar daca nu toata lumea va vedea lucrurile in acest mod.

“Prezentul ordin reglementează metodologia de monitorizare a prescrierii si eliberării la nivel național a medicamentelor din categoria antibiotice, aprobate în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pe site-ul propriu. În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează.

Medicamente din categoria antibiotice – toate medicamentele de uz uman înregistrate în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, care conțin una sau mai multe substanțe, singure sau în combinații, a căror denumire comună internaţională este prevăzută în anexa 1, parte integrantă a prezentului ordin;
Prescripție medicală – orice prescripție care cuprinde cel puțin un medicament din cele menționate la lit. a).

Eliberată de medici conform competențelor de specialitate pe care le dețin, după modelul prevăzut în anexa 2, parte integrantă a prezentului ordin; (1) Prin excepție de la prevederile Ordinului comun nr 674/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea.

Si modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu modificările și completările uletrioare, pentru prescrierea medicamentelor menționate la art 2 lit a), se utilizează exclusiv prescripţia medicală reglementată în prezentul ordin. Medicamentele din categoria antibiotice prescrise de către medici, conform competențelor de specialitate.

Vor fi eliberate pacienților de către farmaciștii angajați în cadrul unităților farmaceutice autorizate, exclusiv în baza prescripției medicale definite la art 2 lit b), care va cuprinde minimum următoarele date: Seria și numărul prescripției medicale, unice, generate la nivelul fiecărui prescriptor; Unitatea sanitară identificată prin: denumire, adresă și număr de telefon; Datele pacientului căruia îi sunt prescrise medicamentele definite la art 2 lit. a); Cod Diagnostic, utilizat în cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de sănătate din România; Medicament prescris, caracterizat prin: denumire comercială, denumire comună internațională, concentrație, formă farmaceutică, mod de administrare, cantitate (exprimată în unități terapeutice), durata tratamentului; Semnătura medicului prescriptor; Cod parafă; Data eliberării prescripției medicale.”