Ministrul Sanatatii: Ordinul de ULTIM MOMENT care va Salva foarte Multe Vieti in Romania

Ministrul Sanatatii va semna un ordin extrem de important pentru salvarea multor vieti in Romania in viitor, iata ce decizie a luat Alexandru Rafila.

Ministrul Sanatatii Ordinul ULTIM MOMENT Salva Multe Vieti Romania

Ministrul Sanatatii va semna un ordin extrem de important, care va duce la salvarea multor vieti in Romania, dupa ce va intra in aplicare, iar asta pentru ca Alexandru Rafila stabileste cum se organizeaza si functioneaza Consiliul Stiintific al Agentiei Nationale de Transplant din Romania, incepand din anul 2024.

Ministrul Sanatatii explica mai jos cum anume ar trebui sa functioneze acest consiliu, care va decide cum ar trebui sa fie prelevate, stocate si distribuite organele pentru salvarea vietilor romanilor, tara noastra avand nevoie foarte mare de cresterea numarului de transplanturi pentru salvarea de vieti omenesti.

“Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii activităţile ce vor fi derulate în cadrul programelor naţionale de transplant de organe, ţesuturi şi celule umane precum şi norme, standarde şi instrucţiuni care se înaintează ministrului sănătăţii pentru a fi aprobate prin ordin al acestuia. De asemenea, elaborează protocoale privind standardele de calitate şi securitate sanitară a donării.

Procurării, testării, procesării, conservării, depozitării şi distribuirii organelor, ţesuturilor şi celulelor umane în scop terapeutic, care se vor conforma directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene în acest domeniu.  În sensul celor menţionate mai sus, Agenţia Naţională de Transplant a transmis Ministerului Sănătăţii, prin adresa nr. 4005/22.12.2023 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. DGAM 6168/27.12.2023, solicitarea de modificare a anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

A organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv componenţa Consiliului ştiinţific, având în vedere asigurarea desfăşurării activităţii acestuia în condiţii optime şi în mod constant şi ţinând cont de necesitatea optimizării activităţii de transplant atât prin reprezentarea centrelor de transplant cât şi prin reprezentarea teritorială.

De asemenea, în vederea clarificării prevederilor articolelor 27 și 28 din actul normativ mai sus menționat, propunem menționarea faptului că, oficiile regionale de transplant au în componenţa lor unul sau mai mulţi coordonatori de transplant, care au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Transplant, Precizăm că, modificarea mai sus menționată reprezintă una dintre recomandările Curții de conturi, fiind inclusă în Planul de acțiune privind implementarea recomandărilor, elaborat de Agenţia Naţională de Transplant.

Totodată, precizăm că, datele furnizate de Agenţia Naţională de Transplant respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).”