Ministrul Economiei: Standard foarte IMPORTANT pentru Companiile din toata Romania

Ministrul Economiei face un anunt extrem de important privind un standard de interes despre care trebuie sa stie clientii din toata Romania.

Ministrul Economiei Standard IMPORTANT Companiile Romania

Ministerul Economiei anunță o inițiativă majoră ce va transforma fundamental mediul de lucru în România, impunând instituțiilor publice și companiilor private cu un număr de peste 50 de angajați obligația de a implementa mecanisme dedicate avertizării, alături de proceduri menite să asigure standarde înalte de siguranță, anonimizarea datelor și gestionarea eficientă a sesizărilor înregistrate.

Ministerul Economiei, cu această decizie marchează o schimbare semnificativă în modul în care organizațiile se confruntă cu suspiciunile de încălcare sau riscul acestora, încurajând o cultură a integrității și responsabilității. Această inițiativă este susținută de publicarea, de către Asociația de Standardizare din România (ASRO), a versiunii în limba română a standardului internațional SR ISO 37002, „Sisteme de management pentru avertizare. Îndrumări”.

Ministrul Economiei ne anunta ca acest standard oferă un cadru clar pentru stabilirea, implementarea și menținerea unui sistem de management al avertizării eficace, subliniind principiile încrederii, imparțialității și protecției. Implementarea unui sistem de management conform cu standardul SR ISO 37002 aduce numeroase avantaje organizațiilor, inclusiv capacitatea de a identifica și trata încălcările într-un mod rapid și eficient.

Acesta contribuie la prevenirea sau minimizarea pierderilor de active și facilitează recuperarea activelor pierdute. De asemenea, asigură conformitatea cu politicile și procedurile interne, precum și cu obligațiile legale și sociale ale organizației.

Ministrul Economiei confirma ca aderarea la acest standard ajută la atragerea și păstrarea angajaților care valorizează principiile etice și o cultură organizațională sănătoasă, demonstrând în același timp angajamentul organizației față de guvernanța responsabilă și etică în fața societății, piețelor, organismelor de reglementare și altor părți interesate.

Importanța acestui pas înainte nu poate fi subestimată. Prin încurajarea raportării deschise a suspiciunilor de încălcări, organizațiile pot îmbunătăți nu doar conformitatea internă și eficiența operațională, dar și reputația și încrederea în rândul angajaților și al publicului larg. SR ISO 37002 nu se limitează la un anumit sector, fiind aplicabil organizațiilor de toate mărimile, de la IMM-uri până la corporații multinaționale, facilitând astfel un mediu de afaceri mai sigur și mai transparent pe teritoriul României.

În lumina acestor schimbări, este imperativ pentru organizațiile vizate să înceapă procesul de conformare cât mai curând posibil, pentru a asigura nu doar respectarea noilor cerințe legale, dar și consolidarea unui mediu de lucru bazat pe încredere și integritate.