Ministrul Mediului: Deciziile Oficiale de ULTIM MOMENT cu Masuri IMPORTANTE pentru Romania

Ministrul Mediului anunta o serie de decizii oficiale de ultim moment cu masuri foarte importante pentru Romania, iata ce anunta oficialul.

Ministrul Mediului Deciziile Oficiale ULTIM MOMENT Masuri IMPORTANTE Romania

Ministerul Mediului a lansat în consultare publică un nou ghid de finanțare destinat investițiilor în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, accentuând pe producția de biogaz din gunoi de grajd. Acest proiect, parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C3 – Managementul deșeurilor, este orientat spre dezvoltarea infrastructurii necesare pentru gestionarea gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile.

Obiectivul central al inițiativei este gestionarea sustenabilă a biodeșeurilor agricole, cu un accent deosebit pe deșeurile provenite din activități zootehnice. „Vom avea în România soluții performante pentru producerea energiei din surse regenerabile, cum este biogazul pe bază de gunoi de grajd.

Această investiție reprezintă un sprijin important pentru fermele mari sau cooperativele agricole, care vor putea înființa astfel de sisteme care să-i ajute la reducerea facturilor la energie prin reciclarea gunoiului de grajd și, totodată, la rezolvarea problemelor legate de gestionarea acestui tip de deșeu și de emisiile de metan”, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Prin PNRR, alocarea financiară totală pentru această inițiativă este de 20.77 milioane de euro, echivalentul a 102.68 milioane de lei. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.74 milioane de euro, echivalentul a 18.48 milioane de lei, fără TVA.

Beneficiarii vor beneficia de o rată de finanțare de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, restul de minimum 10% din valoarea cheltuielilor reprezentând contribuția proprie a beneficiarului.

„Finanțarea va fi utilizată pentru realizarea a cel puțin 5 sisteme de biogaz pentru comunități cu ferme foarte mari, având capacități electrice și de încălzire semnificative. Aceasta este o oportunitate extraordinară pentru a reduce dependența de energie convențională și pentru a îmbunătăți managementul deșeurilor agricole la nivel național”, a explicat ministrul Fechet.

Această inițiativă marchează un pas important în direcția României de a îndeplini obiectivele de mediu și de a contribui la combaterea schimbărilor climatice prin soluții inovative și sustenabile de gestionare a deșeurilor și producție de energie.