Actiunile Oficiale de ULTIM MOMENT Anuntate de Marcel Bolos pentru Milioane de Romani

Marcel Bolos a anuntat actiunile oficiale de ultim moment pentru milioane de romani din toat atara, iata ce a declarat ministrul Finantelor.

Actiunile Oficiale ULTIM MOMENT Anuntate Marcel Bolos Milioane Romani

Marcel Bolos, ministrul Finantelor, a participat la două evenimente de mare importanță pentru viitorul economic al Uniunii Europene. Acesta a subliniat angajamentul său ferm de a reprezenta România în cadrul acestor reuniuni internaționale, unde se discută perspectivele strategice la nivel european.

În cadrul reuniunii Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI), a fost aprobată foaia de parcurs pentru menținerea unui nivel anual de investiții de 95 miliarde de euro. Marcel Bolos a susținut această inițiativă, subliniind importanța menținerii unei puteri financiare robuste și a unor amortizoare de capital, esențiale pentru asigurarea stabilității financiare a BEI și pentru capacitatea sa de a susține investițiile majore.

“Reuniunea guvernatorilor BEI este esențială pentru stabilirea direcțiilor strategice de investiții la nivel european. Prin intermediul BEI, țara noastră are acces la finanțare pentru proiectele de investiții,” a declarat Marcel Bolos. “Participarea noastră este crucială pentru a identifica oportunități de finanțare pentru proiectele naționale importante și pentru a discuta prioritățile în domenii cheie precum infrastructura, energia verde și digitalizarea.”

Marcel Bolos vorbeste si despre a doua reuniune importantă la care a participat, aceasta fiind cea a Consiliului ECOFIN, format din miniștrii economiei și finanțelor din toate statele membre ale UE. În cadrul acestei reuniuni, Comisia Europeană a prezentat pachetul de primăvară privind Semestrul European.

Marcel Bolos afirma ca deasemenea, s-a discutat situația evoluției deficitului României și lansarea dialogului tehnic dintre Comisia Europeană și statele membre cu privire la planurile fiscal-structurale pe termen mediu, care urmăresc încadrarea graduală a economiilor din UE în parametrii de deficit bugetar de maxim 3% din PIB și datorie publică de maxim 60% din PIB.

Un alt subiect de interes a fost Pachetul TVA în era digitală (VIDA), destinat combaterii fraudei în materie de TVA și sprijinirii întreprinderilor pentru a se adapta la cele mai noi soluții informatice.

“Participarea la aceste întâlniri ne permite să ne asigurăm că vocea țării noastre este auzită și că politicile adoptate la nivel european sunt în beneficiul cetățenilor noștri,” a adăugat Marcel Bolos.

Prezența activă a României la aceste reuniuni subliniază angajamentul țării de a contribui la stabilitatea și prosperitatea economică a Uniunii Europene, asigurând în același timp că interesele naționale sunt bine reprezentate și protejate.