Ministrul Sanatatii: Importanta Decizie de Ultima Ora Anuntata Oficial Romaniei

0

Ministrul Sanatatii Importanta Decizie Ultima Ora Anuntata Oficial Romaniei

Ministrul Sanatatii a anuntat in mod oficial o foarte importanta decizie de ultima ora pentru toata Romania, si milioane de romani, iar asta deoarece prin intermediul unui nou ordin cu numarul 1.252/245/2022 au fost facute modificari pentru inregistrarea statistica a oamenilor care primsc servicii medicale.

Ministrul Sanatatii a semnat un ordin care printre alte cateva articole le contine si pe cele de mai jos, acestea fiind unele dintre cele mai importante care intra deja in vigoare ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a noului ordin semnat pentru toata Romania deja.

“Criteriul de internare «cod 3» se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat și beneficiază de serviciile prevăzute la pozițiile 3 și 4 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 și poziția 59 din lista de la pct. B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătății.

În cazul în care serviciile prevăzute la pozițiile 3 și 4 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.3.1 și poziția 59 din lista de la pct. B.3.2 sunt acordate asiguraților, se completează «cod 2». Se întocmesc fișe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziție din cazurile rezolvate, serviciile medicale în regim de spitalizare de zi.

Prevăzute la lit. B pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 și B.3.2, pct. B.4.1 și pct. B.4.2 din anexa nr. 22, precum și pentru fiecare poziție din serviciile medicale – caz în regim de spitalizare de zi prevăzute la art. 5 din anexa nr. 50 și la art. 4 din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip «serviciu» se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3, pct. B.4.1 și pct. B.4.2 din anexa nr. 22, art. 5 din anexa nr. 50, precum și art. 4 din anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Vizita durează maximum 12 ore pe zi și nu sunt posibile mai multe vizite în aceeași zi pe aceeași fișă de spitalizare de zi.Pentru spitalizarea de zi de tip «caz rezolvat», secțiunea «Servicii efectuate» nu se completează.”