Ministrul Sanatatii: Hotarare de Guvern pentru Imbunatatirea Sistemului de Sanatate

Ministrul Sanatatii Hotarare Guvern Imbunatatirea Sistemului Sanatate

Ministrul Sanatatii pregateste adoptarea unei Hotarari de Guvern care are o importanta extrem de mare pentru romanii din intreaga tara, iar asta deoarece prin intermediul ei va fi creata Agentia Naţionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate al carui scop este de a imbunatati radical sistmeul de sanatate din Romania.

Ministrul Sanatatii anuntase decizia de a crea aceasta structura in cadrul Guvernului Romaniei pentru utilizarea fondurilor PNRR alocate sistemului de sanatate, iar mai jos aveti cateva dintre prevederile crearii sale si a functionarii in Romania, elemente extrem de importante pentru imbunatatirea sistemului de sanatate.

„Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, denumită în continuare ANDIS, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul sănătăţii, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, și are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sectorul 1.

ANDIS poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii, și poate înfiinţa, prin ordin al ministrului sănătăţii, structuri teritoriale fără personalitate juridică, pentru gestionarea proiectelor de investiţii privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă sau a altor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate. Scopul, obiectivele, principalele atribuţii, organizarea, funcționarea și conducerea ANDIS sunt stabilite potrivit dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Vicepreședintele ANDIS îndeplinește următoarele atribuţii specifice: atribuțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), lit. e), lit. h), lit. n) și alin. (2) lit. c), precum și cele prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2022. orice alte atribuții specifice stabilite prin ordin al președintelui ANDIS, cu avizul Consiliului de supraveghere al ANDIS.

Secretarul general este înalt funcţionar public, este subordonat președintelui ANDIS şi îndeplinește atribuţiile și responsabilitățile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al ANDIS, ori încredințate de președintele ANDIS.

Numărul maxim de posturi este de 80 și cuprinde funcții publice și funcții contractuale, inclusiv funcțiile de președinte și vicepreședinte. Structura organizatorică a ANDIS este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătății, se pot organiza servicii, birouri și/sau compartimente, la propunerea președintelui ANDIS, cu avizul Consiliului de supraveghere și cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi bugetul aprobat.”