Ministrul Educatiei Anunta Planurile IMPORTANTE pentru Toate Scolile si Elevii in Anul 2023

Ministrul Educatiei Anunta Planurile IMPORTANTE Toate Scolile Elevii Anul 2023

Ministrul Educatiei anunta pentru elevii din toate scolile Romaniei o serie de planuri foarte importante pentru anul 2023, iar asta pentru ca dezvaluie in mod oficial mai jos ceea ce ar trebui sa stie toti romanii cand vine vorba despre programul prin care tinerii vor invata despre schimbarile climatice.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum vor fi facute planurile pentru activitatile care se vor desfasura in scoli in vederea ajutarii elevilor sa inteleaga mai usor cat de importante sunt schimbarile climatice, dar si ce fel de probleme majore genereaz ala nivel global pentru milioane de oameni din lume.

„În vederea planificării activităţilor din cadrul programului „Săptămâna verde”, fiecare unitate de învățământ stabilește următoarele: echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde”, alcătuită din: director, director adjunct; 4-5 membri ai consiliului profesoral – 1 membru având calitatea de responsabil de mediu, cel puţin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului.

1-2 reprezentanţi ai consiliului elevilor, pentru unitățile de învățământ în care
funcționează aceste structuri; 1-2 reprezentanţi ai comitetului de părinţi; consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte; consilierul şcolar/mediatorul şcolar, după caz. Calendarul de derulare a programului „Săptămâna verde”, care cuprinde: perioada de identificare a intereselor/preocupărilor antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor, perioada de alcătuire a ofertei de activități pentru „Săptămâna verde”, perioada de desfăşurare a programului şi perioada de reflecţie/analiză a rezultatelor.

Componenţa echipei de coordonare şi calendarul programului „Săptămâna verde” sunt propuse şi analizate în cadrul consiliului profesoral şi aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. La şedinţa consiliului profesoral vor fi invitaţi reprezentanţi ai consiliului elevilor şi reprezentanţi ai comitetului de părinţi.

Echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde” are următoarele atribuţii: identifică interesele, preocupările antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și stabilește forma de prezentare a propunerilor de activităţi pentru oferta din cadrul programului „Săptămâna verde”;  analizează oferta de propuneri de activități din platforma dedicată și/sau alte oferte locale; centralizează propunerile de activităţi, durată, număr optim de antepreșcolari, preșcolari, elevi participanţi, spaţiu şi materiale necesare.

Centralizează opţiunile antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor; întocmește orarul pentru „Săptămâna verde”; programează atât utilizarea spaţiilor şi a altor facilităţi ale unităţii de învăţământ cât și a deplasărilor în teren, vizite; monitorizează desfăşurarea programului „Săptămâna verde”;  analizează rezultatele programului „Săptămâna verde” şi elaborează raportul sintetic, conform modelului din anexa la prezenta metodologie; prezintă raportul sintetic în cadrul Consiliului Profesoral, al Consiliului Reprezentativ al Părinților; încarcă raportul pe platforma dedicată.”