Ministrul Educatiei Confirma pentru Elevi IMPORTANTELE Decizii care Afecteaza Scolile

Ministrul Educatiei Confirma Elevi IMPORTANTELE Decizii Afecteaza Scolile

Ministrul Educatiei confirma in mod oficial pentru elevii din toata Romania foarte importantele decizii care afecteaza scolile din tara noastra, iar asta pentru ca aduce in atentia imediata a oamenilor felul in care se va face evaluarea, conform noilor Legi ale Educatiei, care acum sunt in proces de dezbatere publica.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre ceea ce se modifica din punct de vedere al evaluarii pentru scolile din toata Romania, iar vestile nu sunt chiar rele pentru toti cei care au cerut modificari din acest punct de vedere, insa desigur ca exista si destui contestatari ale substantialelor schimbari care vor fi realizate.

“Scopul evaluării îl constituie orientarea și optimizarea procesului de predare-învățare, precum și gestionarea propriilor rezultate ale învățării. Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu și modul de pregătire. Pentru toate disciplinele din învățământul primar, gimnazial și liceal, filierele teoretică, vocațională, precum și tehnologică.

Pentru disciplinele de trunchi comun, standardele naționale de evaluare se elaborează de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Pentru învățământul tehnologic, pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire care nu este în trunchiul comun, standardele naționale de evaluare, se realizează de către CNITTD.

Rezultatele evaluării se exprimă, după caz: a) în învățământul primar, cu excepția clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă note sau calificative, prin calificative: „foarte bine”, „bine”, „suficient” sau „insuficient”; b) în învățământul gimnazial, prin note de la 1 la 10; c) în învățământul liceal și în învățământul postliceal, prin note de la 1 la 10; d) prin punctaje/coduri specifice, în cazul testelor standardizate aplicate în afara evaluărilor externe prevăzute de lege; e) prin rapoarte anuale de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, pentru clasa pregătitoare și clasa I.

Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecția școlară. Constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 205, alin. (1), atât evaluarea elevilor fără respectarea standardelor naționale de evaluare, cât și evaluarea fără respectarea metodologiilor de evaluare.

Pentru filiera teoretică, evaluarea continuă se face în spațiul școlar, prin aplicarea instrumentelor de evaluare, cu accent pe caracterul formativ al acesteia. Pentru filierele tehnologică, evaluarea continuă se realizează în spațiul școlar, prin aplicarea instrumentelor de evaluare, și la angajatori/locurile de practică, prin probe practice. Competențele profesionale pot fi evaluate integral la angajatori/locurile de practică.”