Ministrul Educatiei: Hotarare de Guvern cu Masuri IMPORTANTE pentru Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei Hotarare Guvern Masuri IMPORTANTE Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei pregateste o Hotarare de Guvern cu o serie de masuri foarte importante pentru sistemul de invatamant din Romania, decizii despre care trebuie sa stie foarte multi dintre romanii din intreaga tara, iar asta pentru ca se doreste declasificarea anumitor informatii clasificate ca secrete de stat.

Ministrul Educatiei vorbeste despre informatii cu privire la documente emise anterior anului 2002 de catre ministerul pe care il conduce, si desigur in anumite limite legale, Hotararea de Guvern pregatita de catre ministrul Ligia Deca fiind prezentata mai jos, si avand la baza decizii importante pentru toti romanii.

„Inițierea prezentului proiect de Hotărâre de Guvern a fost identificată ca soluția cea mai adecvată pentru a răspunde solicitării de reglementare a declasificării documentelor, emise anterior anului 2002, de către Ministerul Educației, instituțiile și structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, precum și de către persoane juridice de drept public sau privat aflate în fondul arhivistic al ministerului, în scopul gestionării performante și al asigurării continuității activității arhivistice de bază.

Declasificarea unor informații clasificate secrete de stat are ca scop: a) asigurarea unei protecții juridice corespunzătoare conținutului real, în raport cu actualele reglementări în domeniul securității naționale;  depozitarea documentelor în condițiile prevăzute de lege pentru arhiva neclasificată, întrucât, în prezent, dezvăluirea conținutului nu ar produce niciun fel de prejudiciu.

Se reduc în mod semnificativ cheltuielile determinate de asigurarea condițiilor de securitate şi protecție fizică a acestora şi, în același timp, se reduce riscul producerii unor incidente de securitate; diminuarea semnificativă a volumului foarte mare de documente clasificate, precum şi limitarea şi concentrarea măsurilor de securitate asupra acelor documente care trebuie menținute
în clase şi niveluri de secretizare.

Clarificarea situației documentelor clasificate, elaborate anterior emiterii Hotărârii Consiliului de Miniștri nr.19/1972 privind unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat, respectiv stabilirea acelor documente asupra cărora este necesar să fie luate măsurile de protecție prevăzute de lege; gestionarea performantă şi asigurarea continuității activităților arhivistice de bază.

Urmare a adoptării acestui act normativ se are în vedere facilitarea procesului de gestionare a documentelor ce au fost clasificate în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 19 din 14.01.1972, si anterior acestei date (act normativ ce a fost abrogat prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002). În urma scoaterii acestor documente de sub reglementările protective, acestea vor putea fi predate către arhivele naționale şi vor putea fi consultate şi studiate conform legii.”