Ministrul Educatiei: Hotarari Oficiale de ULTIMA ORA cu Masuri ce Vizeaza Elevii si Scolile Romaniei!

Ministrul Educatiei Hotarari Oficiale ULTIMA ORA Masuri Vizeaza Elevii Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial hotararile oficiale de ultima ora, care aduc o serie de masuri foarte importante pentru milioane de elevi si profesori din toate scolile Romaniei, iar asta pentru ca vorbim despre metodologia prin care se poate aproba cresterea, sau scaderea, numarului de elevi dintr-o clasa.

Ministrul Educatiei a adoptat aceasta legislatie pentru a ajuta scolile din Romania sa decida mai usor cu privire la felul in care trebuie sa organizeze clasele, Ligia Deca pregatind un ordin de ministru care va pune in aplicare tot ceea ce vedeti mai jos, dar si alte prevederi importante pentru elevii romani.

„Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea sau, după caz, diminuarea cu 2 beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de art. 23, alin. (1) din Legea nr. 198/2023.

Consiliul de administrație al ISJ/ISMB aprobă sau respinge solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat, în urma analizei documentației transmise de către acestea, precum și a motivării solicitărilor. În situația aprobării unor suplimentări, conform alin. (1), ISJ/ISMB au obligația de a informa autoritatea publică locală în vederea asigurării finanțării. În termen de 5 zile de la aprobare, la nivelul ISJ/ISMB se operează modificările în SIIIR.

Situațiile în care ISJ/ISMB constată că la nivelul unității de învățământ există
grupe/clase paralele care permit cuprinderea copiilor/elevilor pentru care s-a făcut solicitarea în cadrul acestora în limita maximă prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, nu vor fi considerate ca fiind excepționale, pentru care să fie nevoie de aprobare a ISJ/ISMB în condițiile prezentei metodologii.

Fac excepție de la prevederile alin. (4), grupele/clasele paralele care se regăsesc în unitatea de învățământ cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia ori în două sau mai multe structuri, în cazul unităților de învățământ cu personalitate juridică din mediul rural care au una sau mai multe structuri arondate. Pentru situațiile excepționale în care unitățile de învățământ preuniversitar de stat solicită ISJ/ISMB aprobarea funcționării grupelor/claselor cu efective în conformitate cu prevederile art. 5.

ISJ/ISMB transmite Ministerului Educației o solicitare în care se precizează pentru fiecare situație numărul de locuri solicitate peste efectivele prevăzute la art. 5. Direcția de resort din cadrul Ministerul Educației analizează solicitările de suplimentare, comparativ cu datele înregistrate în SIIIR și comunică ISJ/ISMB aprobarea/respingerea solicitării, cu avizul secretarului de stat care are în coordonare învățământul preuniversitar.”