Ministrul Educatiei: Informarile Oficiale de ULTIMA ORA cu Decizii pentru Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei Informarile Oficiale ULTIMA ORA Decizii Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei a decis sa anunte prin informari oficiale de ultima ora o serie de decizii importante pentru sistemul de invatamant, iar primele dintre ele ne pun in atentie o harta interactiva cu toate contractele de finantare menit sa aduca o serie de noi dotari in unitatile de invatamant din toata tara.

Ministrul Educatiei explica mai jos ceea ce ar trebui sa stim cu privire la aceste investitii, dar separat vorbeste inclusiv despre Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, un organism care va avea menirea de a administra felul in care se fac investitiile in cadrul sistemului de invatamant.

„Accesați harta interactivă pentru a vedea unde se încheie contractele de finanțare din cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare și a unităților conexe”. Finanțăm un număr total de 2.538 de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea totală eligibilă, fără TVA, este de peste 1 MILIARD DE EURO.

Repartizarea geografică pe județe a proiectelor depuse este disponibilă aici. Ce presupune această investiție? Toate școlile și unitățile conexe care au solicitat dotări vor primi finanțare pentru: mobilier pentru sălile de clasă; materiale didactice; echipamente tehnologice; echipamente sportive. In cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației.

Sintagma „inspectoratelor școlare județene/al municipiului București” se va citi „Direcțiilor județene de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar”. Membrii Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, conducerea Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Economică, Direcția Minorități și inspectoratele școlare județene/al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului
educației, naționale nr. 4188 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 412 din 19 mai 2020.

CNFIP îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 198/2023, precum și cu cele ale Regulamentului de organizare și funcționare al CNFIP, denumit în continuare Regulament, misiunea acestuia fiind de a sprijini Ministerul Educației în exercitarea atribuțiilor sale privind finanțarea învățământului preuniversitar, în interesul întregului sistem de învățământ.”