Ministrul Sanatatii: Hotararile Oficiale de ULTIMA ORA cu 2 Masuri pentru Toata Romania

Ministrul Sanatatii Hotararile Oficiale ULTIMA ORA 2 Masuri Toata Romania

Ministrul Sanatatii le dezvaluie romanilor din toata tara hotararile oficiale, de ultima ora, cu 2 masuri foarte importante care sunt luate in tara noastra, prima dintre ele vizand un nou memorandum al carui scop este de a furniza fodnurile necesare pentru ca FNUASS sa poata functiona in mod corespunzator.

Ministrul Sanatatii a creat deasemenea un alt ordin important, Alexandru Rafila incercand sa modifice felul in care spitalele din Romania preiau informatii de la pacienti cu privire la experienta de care au avut parte in spitalele din Romania, in urma interactiunilor cu medicii, sau cu asistentii medicali.

„Ministrul Sănătății a susținut în Guvernul României Memorandumul care asigură Casei Naționale de Asigurări de Sănătate fondurile necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, medicilor de familie și a decontării rețetelor. Urmare a demersurilor ministrului sănătății, Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Guvernul României a aprobat suplimentarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Cu suma de 1,5 miliarde de lei credite bugetare și cca. 1,1 miliarde de lei credite de angajament. Suplimentările bugetare aprobate astăzi de Guvernul României vor asigura plata serviciilor medicale realizate de medicii de familie și plata serviciilor medicale din ambulatoriile de specialitate, decontarea serviciilor din programele naționale de sănătate, asigurarea medicamentelor.

Si materialelor sanitare necesare pentru tratamentul adecvat al pacienților înscriși în programele naționale. Sumele aprobate prin Memorandum vor asigura de asemenea decontarea rețetelor eliberate pentru medicamentele compensate prescrise pacienților, respectiv, decontarea serviciilor medicale acordate pacienților în spitalele din străinătate.

La articolul 3, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: ”b) publică pe pagina web a Ministerului Sănătăţii Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi legislaţia de punere în aplicare a acestuia.

Cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin;” La articolul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: ”f) în situația în care pacientul externat sau aparținătorul acestuia răspunde DA la întrebarea nr. 8 din Anexa nr. 1 și formulează o sesizare Ministerului Sănătății, Serviciul de integritate și politici publice o va primi şi o va transmite către autorităţile abilitate.”

La articolul 4, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”a) obțin datele de contact ale pacienţilor externați (telefon, e-mail) cu respectarea prevederilor REGULAMENTULUI nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi legislaţia de punere în aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.”