Ministrul Educatiei: Hotararea de Guvern de ULTIM MOMENT pentru Scolile si Elevii din Romania!

Ministrul Educatiei Hotararea Guvern ULTIM MOMENT Scolile Elevii Romania

Ministrul Educatiei a publicat o noua hotarare de Guvern extrem de importanta pentru elevii si scolile din toata Romania, Ligia Deca avand dorinta de a le oferi elevilor din unitatile de invatamant posibilitatea de a se bucura de o masa calda, proiectul avand deasemenea inclusiv menirea de a reduce abandonul scolar, foarte mare in Romania.

Ministrul Educatiei explica in hotararea de Guvern de mai jos ce anume ar trebui sa se intample, daca prevederile ar urma sa fie puse in aplicare, iar asta pentru ca in baza ei elevii din scoli ar urma sa primeasca o masa calda, Ligia Deca fiind pregatita sa impuna o serie de reguli stricte pentru modul in care ar trebui sa fie realizat tot.

“Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar pe zi, după cum urmează: masă caldă, preparată în regim propriu, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care există cantină cu avize de funcționare, înregistrată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, și spațiu adecvat de servire a mesei; masă caldă, în regim catering.

Pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, hrana putând fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat în acest scop, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările ulterioare.

În situația în care hrana nu este servită într-un interval de 60 de minute de la livrare, produsele alimentare sunt păstrate, până la servire, în spații amenajate, în care există condiții adecvate de manipulare și depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate și controlate; pachet alimentar, în situația în care nu există posibilitatea asigurării mesei calde în regim propriu sau de catering.

Pachetul alimentar este păstrat, până la servire, în spaţii amenajate, în care să existe condiţii adecvate de manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi controlate. Diferenţierea tipului de suport alimentar în categoriile menționate la alin.(1) se face în funcţie de specificul unităţii de învăţământ dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, deprogramul şcolar al elevilor sau de alţi factori obiectivi.

Tipul de suport alimentar diferențiat conform prevederilor alin.(2), precum şi modalitatea de distribuire a acestuia elevilor şi preşcolarilor se stabilesc la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie, şi se propune ordonatorului principal de credite al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, care îl supune aprobării consiliului local.”