Ministerul Sanatatii: Ordonanta de URGENTA cu Schimbari Importante pentru Toata Romania

Ministerul Sanatatii Ordonanta URGENTA Schimbari Importante Toata Romania

Ministerul Sanatatii anunta o foarte importanta ordonanta de urgenta care aduce schimbari pentru toata Romania, iar asta asta deoarece Alexandru Rafila a decis ca este necesara o armonizare a cheltuielilor de transport si cazare pentru participarea la sedinte a membrilor organismelor consultative.

Ministerul Sanatatii vrea si eliminarea indemnizatiei de 10% din cea a secretarului de stat, pentru membrii comisiilor de specialitate, Alexandru Rafila propunand deasemenea alte modificari pentru legislatia din Romania, dupa cum puteti vedea chiar acum mai jos, in baza Notei de Fundamentare a Ordonantei de Urgenta.

“Ținând cont de modificarea art. 16 alin. (1), litera f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății propunem modificarea art. 16 alin. (3) în sensul armonizării preverilor legislative astfel încât cheltuielile de transport şi cazare ocazionate de participarea la ședințe a membrilor organismelor consultative să poată fi suportate de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.

De asemenea propunem eliminarea indemnizației membrilor comisiilor de specialitate în cuantum de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. Scopul proiectului de act normativ este de a corecta o neconcordanță existentă între Legea nr. 95/2006 și Legea nr. 229/2016 și de a asigura o reprezentare adecvată și justă a fizioterapeuților în negocierile cu CNAS.

Obiectivele proiectului de act normativ sunt: Modificarea art. 118, 229, 244 și 317 din Legea nr. 95/2006 pentru a include CFZRO în enumerarea corpurilor profesionale; Asigurarea participării active a CFZRO la negocierile cu CNAS, astfel încât să se țină cont de interesele și nevoile specifice ale fizioterapeuților; Consolidarea și clarificarea cadrului legislativ pentru fizioterapeuți, consolidând calitatea serviciilor medicale oferite și asigurând conformitatea cu Legea nr. 229/2016.

Au fost analizate mai multe opțiuni pentru a rezolva discrepanța legislativă: Menținerea situației actuale – Această opțiune ar însemna ca CFZRO să rămână în afara enumerării corpurilor profesionale în Legea nr. 95/2006. Argumente împotriva: Aceasta ar perpetua o situație nejustă și ar împiedica fizioterapeuții să fie reprezentați adecvat în negocieri, iar pacienții să beneficieze de serviciile corespunzătoare nevoilor acestora. În ceea ce privește modificarea altor acte normative pentru a reglementa situația nu s-au identificat soluții. Modificarea art. 118, 229, 244 și 317 din Legea nr. 95/2006 prin OUG.

Acesta este considerat ca fiind cea mai potrivită opțiune, care implică ajustarea Legii nr. 95/2006 pentru a include CFZRO în enumerarea corpurilor profesionale, garantând astfel dreptul fizioterapeuților de a fi reprezentați în negocieri. Argumente favorabile: Acest demers răspunde cel mai bine necesității urgente de a rezolva discrepanța înainte de negocierile iminente cu CNAS și este în acord cu dispozițiile Legii nr. 229/2016. Având în vedere argumentele prezentate, opțiunea selectată este modificarea art. 229 din Legea nr. 95/2006 prin OUG pentru a include CFZRO în enumerarea corpurilor profesionale.”