Ministrul Educatiei: Noua Hotarare de Guvern de ULTIMA ORA pentru Sistemul de Invatamant din Romania

Ministrul Educatiei Noua Hotarare Guvern ULTIMA ORA Sistemul Invatamant Romania

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial o noua Hotarare de Guvern de ultima ora, care aduce o serie de schimbari pentru sistemul de invatamant din Romania, Ligia Deca dorind sa modifice modul in care sunt acordate calificarile si titlurile absolventilor invatamantului universitar la nivelul intregii tari.

Ministrul Educatiei ofera mai jos mai multe explicatii cu privire la ceea ce ar trebui sa stim cand vine vorba despre felul in care se stabilesc si se acorda aceste calificari, asa ca merita sa fim extrem de atenti la ceea ce ni se aduce in atentie, pentru ca informatiile ar putea fi de mare folos pentru noi toti.

“Sub aspectul conținutului, prezentul proiect de act normativ propune: Reglementarea denumirilor calificărilor și a titlurilor universitare obținute de absolvenții învățământului universitar de licență plecând de la obligațiile asumate de România în cadrul Strategiei Lisabona, al Procesului Bologna, precum și cu recomandările Comisiei Europene referitoare la Cadrul European al Calificărilor; Susținerea implementării Cadrului National al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCIS).

Redactarea corespunzătoare a actelor de studii acordate în învățământul superior (exemplu: Suplimentul la Diplomă), pentru asigurarea transparenței cerute de Procesul Bologna; Corelarea calificărilor cu tipurile de diplome, certificate, atestate și alte acte de studii și de calificare, emise de instituții/organizații autorizate; Asigurarea compatibilității cu Cadrul european al calificărilor, prin corelarea transparentă a nivelurilor proprii de calificare cu cele stabilite la nivel european, în conformitate cu legislația și practicile naționale în vigoare.

Completarea Registrului național al calificărilor în care sunt înscrise toate calificările care se pot obține prin sistemul național de calificări, corelate cu prevederile Cadrului european al calificărilor. Sub aspectul conținutului, față de actul normativ precedent, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 642/2020 privind denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021.

Prezentul proiect de act normativ introduce noi titluri și calificări aferente programelor de studii universitare de licență/specializări noi evaluate de către ARACIS. Astfel, acest proiect de act normativ se aplică în cazul absolvenților înmatriculați în anul I de studii în anii universitari2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 și 2023-2024, dar este foarte urgent în primul rând pentru absolvenții înmatriculați, după cum urmează: în anul universitar 2020-2021, respectiv pentru cei care au absolvit „Științe gastronomice” și „Ingineria internetului dispozitivelor inteligente” cu o durată de 4 ani, conform H.G. nr. 739/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 – 6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor.

Programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021 și care finalizează în acest an
universitar 2023-2024; în anul universitar 2021-2022, ale căror studii universitare au avut o durată de 3 ani (număr de credite 180) și finalizează studiile în acest an universitar 2023-2024, potrivit nomenclatorului domeniilor și specializărilor din învățământul universitar de licență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2021, cu modificările și completările ulterioare și care finalizează tot în acest an universitar și de aici rezultă necesitatea și urgența aprobării prezentei hotărâri.”