Ministrul Educatiei Confirma o Hotarare de Guvern Oficiala de ULTIM MOMENT pentru Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei confirma o Hotarare de Guvern oficiala de ultim moment pentru sistemul de invatamant, ce schimbari isi propune Ligia Deca pentru Romania.

Ministrul Educatiei Confirma Hotarare Guvern Oficiala ULTIM MOMENT Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei ii anunta in mod oficial pe romanii din intreaga tara in legatura cu o noua Hotarare de Guvern, care urmeaza sa fie adoptata in viitorul nu foarte indepartat, dar care vine sa reglementeze felul in care urmeaza sa fie realizat Registrul National al Calificarilor, pentru a se imbunatati sistemul de invatamant din Romania.

Ministrul Educatiei explica mai jos cum anume ar trebui sa fie gandite modificarile in baza carora acest registru ar trebui sa functioneze, iar asta pentru ca vorbim despre un sistem care va fi extrem de benefic pentru actualii elevi si studenti, care au nevoie de invatamant de calitate, care sa-i pregateasca pentru slujbele existente in Romania.

“Misiunea ANC, Autoritatea Națională pentru Calificări, este de a elabora, implementa, actualiza și gestiona Registrul național al calificărilor, pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor și a standardelor internaționale, precum Clasificarea multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor europene (ESCO), Clasificarea internațională standard a ocupațiilor (ISCO-08), respectiv Clasificarea internațională standard a educației (ISCED).

De asemenea, ANC propune Ministerului Educaţiei acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor. Conform prevederilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii învățământului universitar nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, Registrul naţional al calificărilor este o bază de date naţională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor din România, formată din RNCP şi RNCIS.

Totodată, programele de calificare profesională reprezintă oferta educațională care conduce la dobândirea unei calificări profesionale înscrise în Registrul național al calificărilor.Dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevăd faptul că ”Învăţământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei şi aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

De asemenea, dispozițiile art. 52 alin. (7), art. 54 alin. (8), art. 55 alin. (3), art. 57 alin. (3), art. 72 alin. (5) prevăd faptul că: ” – Un program de studii universitare de scurtă durată poate viza obținerea unor calificări existente în Registrul Național al Calificărilor, denumit în continuare RNC, sau calificări noi, care se înscriu și se înregistrează în RNC, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației.

Un program de studiu universitar de licență poate viza obținerea unor calificări existente în RNC sau calificări noi, care se înregistrează în RNC potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației. – Un program de studiu universitar de masterat poate viza obținerea unei calificări existente în RNC sau a unei calificări noi, care se înscrie și se înregistrează în RNC, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației. – Programele de studii postuniversitare prevăzute la alin. (4) se înregistrează în RNC.””