Anunturile Oficiale de ULTIM MOMENT ale Simonei Bucura-Oprescu cu Masuri Luate pentru Romania

Simona Bucura-Oprescu a facut o serie de anunturi oficiale importante de ultim moment, iata ce masuri a luat ministrul Muncii pentru Romania.

Anunturile Oficiale ULTIM MOMENT Simonei Bucura-Oprescu masuri Luate Romania

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a prezidat prima reuniune a Comisiei Naționale de Incluziune Socială (CNIS), marcând un pas important în eforturile României de prevenire și combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială.

Simona Bucura-Oprescu afirma ca, CNIS, care coordonează diversele inițiative de incluziune socială, funcționează ca un mecanism central pentru promovarea incluziunii sociale. Aceasta acoperă domenii esențiale precum protecția socială, ocuparea forței de muncă, locuirea, educația, sănătatea, digitalizarea și securitatea personală.

“Astăzi am operaționalizat Comisia Națională de Incluziune Socială, un organism esențial pentru coordonarea, monitorizarea și evaluarea strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei. CNIS are un rol important și în implementarea angajamentelor asumate de România în documentele internaționale în promovarea coeziunii sociale”, a declarat ministrul Simona Bucura-Oprescu.

În cadrul acestei prime ședințe, desfășurate atât fizic, cât și online, au fost discutate și aprobate mai multe aspecte esențiale. Printre acestea se numără Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNIS și procedurile de selecție pentru reprezentanții din mediul academic, ONG-uri și parteneri sociali care vor avea rol de observatori în cadrul comisiei.

De asemenea, temele discutate au inclus prioritățile naționale actuale în domeniul incluziunii sociale și raportul anual de monitorizare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027.

Această întâlnire marchează un moment crucial în eforturile României de a asigura incluziunea socială pentru toți cetățenii săi, printr-o coordonare eficientă și un angajament ferm în reducerea sărăciei și promovarea coeziunii sociale.

Simona Bucura-Oprescu și-a exprimat încrederea că CNIS va juca un rol esențial în atingerea obiectivelor naționale și internaționale de incluziune socială, contribuind la construirea unei societăți mai echitabile și mai incluzive.