Actul Oficial al Ministrului Educatiei cu Hotarari de ULTIM MOMENT Impuse Sistemului de Invatamant Romanesc

Ministrul Educatiei anunta un act oficial cu hotarari de ultim moment pentru sistemul de invatamant romanesc, ce ne aduce in imediata atentie.

Actul Oficial Ministrului Educatiei Hotarari ULTIM MOMENT Impuse Sistemului Invatamant Romanesc

Ministrul Educatiei a publicat un act oficial de ultim moment, care isi propune sa aduca in atentia a milioane de romani, o serie de hotarari care vizeaza sistemul de invatamant romanesc, ele avand legatura cu recunoasterea si echivalarea actelor de studii universitare de scurta durata, licenta, masterat sau postuniversitare, conform Ligie Deca.

Ministrul Educatiei vrea sa semneze un ordin in acest sens, astfel incat aceste tipuri de acte, eliberate de institutii acreditate de invatamant superior din strainatate sa fie recunoscute in Romania, Ligia Deca incercand sa-i ajute pe romanii care promoveaza cursuri de acest gen si au nevoie de recunoasterea performantelor lor.

“Am lansat în consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii universitare de scurtă durată, licență, masterat sau postuniversitare eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate. Metodologia stabilește condițiile și criteriile de recunoaștere și echivalare, cu respectarea legislației naționale și a bunelor practici și recomandări internaționale.

Prin acest proiect de ordin de ministru propunem eficientizarea și simplificarea procedurilor de recunoaștere a actelor de studii de nivel universitar și postuniversitar pentru cetățenii români, cetățenii UE/SEE și alte state terțe care au studiat în străinătate și care intenționează să își continue studiile sau să lucreze în România. Pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii de nivel universitar și postuniversitar dobândite în străinătate.

Puteți aplica exclusiv online și puteți obține atestatul electronic semnat digital, contribuind astfel la accesibilitatea serviciilor, economisirea resurselor și simplificarea proceselor. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naționale și cercetării ştiinţifice nr. 6.121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licență.

Master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2017 și Ordinul ministrului educației naționale nr. 3619/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 15 mai 2018, se abrogă.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. În sensul prezentei metodologii, procedura de recunoaştere și echivalare presupune evaluarea şi stabilirea nivelului și/sau a domeniului și/sau a specializării actului de studii obţinut în străinătate prin raportare la sistemul românesc de învăţământ, care se poate finaliza cu eliberarea unui document de recunoaștere sau echivalare.”