Ministrul Sanatatii: Hotarari de Ultima Ora Adoptate si Anuntate Romanilor

0

Ministrul Sanatatii Hotarari Ultima Ora Adoptate Anuntate Romanilor

Ministrul Sanatatii le confirma romanilor din intreaga seara o hotarare care a fost adoptata in mod oficial astazi de catre Guvernul Romaniei la cererea sa, iar in baza ei sunt facute schimbari importante pentru felul in care se raporteaza vaccinarile in registrul national de vaccinari al tarii.

Ministrul Sanatatii a cerut deasemenea schimbari importante pentru modul in care se raporteaza bolile transmisibile in Romania, aceasta fiind una dintre problemele importante pe care guvernantii aveau nevoie sa o rezolve, mai ales in contextul in care pandemia de Coronavirus inca nu s-a terminat.

„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi 18 mai 2022, proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional în Registrul Electronic Național de Vaccinări. Actul normativ urmărește optimizarea raportării vaccinărilor prin actualizarea cadrului legislativ privind metodologia de raportare și a circuitului informațional în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) de către toți furnizorii de servicii medicale de vaccinare.

Astfel, furnizorii de servicii medicale, care prestează servicii de vaccinare, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale în cadrul sistemului public și privat și indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligația de a se înregistra în RENV ca utilizatori cu scopul de a beneficia de date de acces în vederea raportării.

Actul normativ prevede, în premieră, și sancțiuni contravenționale pentru neînregistrarea datelor în RENV. Neînregistrarea datelor în RENV constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 500 și 5000 lei.

RENV se află în proprietatea și administrarea Institutului Național de Sănătate Publică. La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat în data de 18.05.2022, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de Boli Transmisibile.

Documentul actualizează circuitul de raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de boli transmisibile, conform directivelor europene având ca scop optimizarea și armonizarea raportării și o mai bună gestionare a alertelor. În acest sens, furnizorii de servicii medicale din sistemul public și privat, cât și cei din rețeaua sanitară aparținând altor ministere, inclusiv cei din unitățile de asistență socială, au obligația de a raporta bolile transmisibile în Registrul Unic de boli transmisibile (RUBT), iar validarea datelor va fi realizată de către medicul epidemiolog din direcția de sănătate publică.”