Oficial, Ministrul Educatiei a Confirmat Modificarile de Ultima Ora pentru Invatamant

Ministrul Educatiei anunta o serie de modificari si completari de ultima ora care au fost completate si agreate in cadrul unei intalniri care a avut loc chiar in cursul acestei zile cu reprezentanti ai ARUT, ele vizand imbunatatirea noilor legi ale educatiei.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre aceste completari si modificari pentru legi, ele fiind rezultatul discutiilor care au avut loc astazi, si e normal sa fie asa din moment ce scopul intalnirilor este fix acela de a imbunatati cat se poate de mult legile inainte de adoptare.

„Astăzi, 12 august, am participat la întâlnirea cu ARUT, parte a calendarului de consultări publice privind proiectele de legi ale educației. În cadrul întâlnirii au fost discutate și agreate majoritatea propunerilor pe care alianța le-a elaborat în vederea îmbunătățirii proiectului de Lege a învățământului superior – România Educată, propuneri care vizează întărirea autonomiei universitare, elemente care țin de funcționarea și organizarea instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare, creșterea echității și accesului în învățământul universitar, furnizarea de resursă umană calificată în domeniul științelor și ingineriei.

Printre modificările și completările agreate se numără:  Înființarea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engineering, and Mathematics – STEM), cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării în programe de studii universitare în domenii aferente STIM, care va fi sprijinit prin creșterea burselor de studii și a alocațiilor bugetare/student.

Susținerea studenților pentru a se implica în programe de voluntariat, precizarea modalităților de înființare și reorganizare a unei instituții de învățământ superior, clarificarea definirii unor structuri universitare, precum filiala și extensia universitară, clarificarea posibilității de preluare a institutelor de cercetare științifică în coordonarea universităților.

Organizarea programelor de studii de scurtă durată sub formă de ciclu de studii universitare și recunoașterea statutului de student pentru cursanții înmatriculați în astfel de programe, clarificarea domeniilor de studii universitare în care se organizează doctoratul științific și profesional. Flexibilizarea cadrului de angajare a resurselor umane și de finanțare a diverselor tipuri de proiecte pe care le derulează instituțiile de învățământ superior.

În ceea ce privește domeniul învățământului preuniversitar, am apreciat în mod deosebit propunerile ARUT cu privire la extinderea Programului Național Educația în domeniul Științelor, Ingineriei și Tehnologiei și Matematicii, care vizează dezvoltarea de programe extrașcolare, formarea profesională a cadrelor didactice, dotarea laboratoarelor, implicarea operatorilor economici în dezvoltarea unor programe, campanii de conștientizare cu privire la importanța acestor domenii.”