Ministrul Sanatatii: ULTIMA ORA, Decizia Majora pentru Milioane de Romani, cu Impact National

Ministrul Sanatatii ULTIMA ORA Decizia Majora Milioane Romani Impact National

Ministrul Sanatatii a luat o decizie de ultima ora extrem de importanta despre care trebuie sa stie foarte multi romani in momentul de fata, iar asta pentru ca vorbim despre hotararea de a se organiza in unele farmacii din Romania un program pilot pentru vaccinarea persoanelor eligibile.

Ministrul Sanatatii are un ordin pe care l-ar putea semna la finalul perioadei de dezbatere publica, iar mai jos aveti cateva dintre principalele idei in baza carora ar urma sa se deruleze acest program pilot in Romania, ideea in sine fiind una buna pentru ca multi oameni pot beneficia de un program de acest gen in momentul de fata.

„Pentru a furniza serviciul de vaccinare împotriva gripei sezoniere, în farmaciile comunitare autorizate se pot administra vaccinurile destinate populației eligibile. Vaccinarea se va face exclusiv de către farmaciștii care au absolvit un program postuniversitar de pregătire în vaccinarea împotriva gripei sezoniere. Vaccinarea se face de către farmaciștii prevăzuți la alin.(2) cu respectarea strictă a Ghidului de vaccinare în farmaciile comunitare prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul ordin.

Autorizarea farmaciilor pentru a desfășura activitatea de vaccinare prevăzută la art.1 se face de către Ministerul Sănătății, prin Direcția Farmaceutică și a Dispozitivelor Medicale, în baza următoarelor documente: Cerere tip, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ordin; Autorizația de funcționare a unității farmaceutice eliberată de Ministerul Sănătății, în copie;

Memoriul tehnic asumat de către reprezentantul persoanei juridice care deține farmacia, care va conține obligatoriu schița spațiului farmaciei, cu evidențierea spațiului special destinat vaccinării și descrierea dotării și organizării acestui spațiu, astfel încât să poată fi verificate condițiile de autorizare de către Ministerul Sănătății,

Lista farmaciștiilor care vor desfășura activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere, însoțită de certificatele de absolvire a programului de pregatire în vaccinarea împotriva gripei sezoniere ale acestora, în copie; Contractul încheiat cu un operator economic autorizat pentru transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor medicale, în copie;

Declarație pe propria răspundere referitoare la respectarea prevederilor art. 4. Dacă farmacia îndeplinește condițiile de autorizare, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii și a documentației aferente, Ministerul Sănătății prin Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale va înscrie ca mențiune la autorizația de funcționare permisiunea ca farmacia comunitară să desfășoare activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere și o va comunica către solicitant.

Orice intenție de modificare a condițiilor de autorizare sau a farmacistului care asigură vaccinarea, inclusiv prezența unui nou farmacist care îndeplinește condițiile prevăzute la Art. 1, alin 2, sLista farmaciilor comunitare care sunt autorizate să desfășoare activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere se publică pe site-ul Ministerului Sănătății și se actualizează ori de câte ori este necesar.e vor notifica, în prealabil, Ministerului Sănătății.”