Ministrul Sanatatii: ULTIMA ORA, Hotararea de Guvern cu Masuri Importante pentru Romani

Ministrul Sanatatii ULTIMA ORA Hotararea Guvern Masuri Importante Romani

Ministrul Sanatatii vorbeste despre o noua si foarte importanta hotarare de Guvern care urmeaza sa fie adoptata, si care va avea impact pentru milioane de romani din intreaga tara, iar asta pentru ca ea aduce in atentia noastra noul plan al Strategiei Nationale de Sanatate, care urmeaza sa fie aplicata in tara.

Ministrul Sanatatii ofera mai jos o serie de detalii importante cu privire la ceea ce urmeaza sa aduca, in materie de schimbari, aceasta nou Strategie Nationala de Sanatate pentru toata tara, si este foarte important pentru milioane de romani sa stie la ce se pot astepta de la autoritatile noastre.

„Astfel, Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 a fost menită să asigure o aliniere fermă nu doar la contextul european, la cele 7 inițiative emblematice ale Uniunii Europene, ci şi la direcțiile strategice formulate în „Strategia Europa 2020” (Health 2020) a Organizației Mondiale a Sănătății Regiunea Europa. De asemenea, documentul strategic a fost elaborat în contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 – 2020 şi a reprezentat viziunea strategică justificată de necesitatea îndeplinirii condiţionalității ex-ante prevăzută de

Ţinând cont de obiectul reglementării proiectului de act normativ, se învederează faptul că Ministerul Sănătății, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate şi îndeplineşte, printre altele, următoarele atribuții principale: elaborează politici, strategii şi programe de acțiune în domeniul sănătății populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătății populaţiei, la nivel național, regional şi local.

Evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei, ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia şi informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendinţele de evoluţie şi despre măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestora; c) reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate; d) monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituțiilor sanitare şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenței medicale acordate populației.

Asigură, în colaborare cu instituțiile administrației publice centrale şi locale, resursele umane, materiale şi financiare necesare funcționării instituțiilor din sistemul public de sănătate; colaborează cu reprezentanții autorităților administraţiei publice centrale şi locale, cu cei ai societății civile şi cu mass-media în scopul educației pentru sănătate a populației şi adoptării unui stil de viață sănătos; gestionează, prin structuri specializate, programele internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calității asistenţei medicale acordate populaţiei;

Implementează reformele şi investițiile şi monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă cuprins(ă) în Planul național de redresare şi reziliență al României, în calitate de coordonator de reformă şi investiții, din domeniul sănătății, cu respectarea anexei la Decizia Consiliului Uniunii Europene 2021/0309 (NLE) din 28 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului național de redresare şi reziliență al României.”