Ministrul Educatiei: Decizii de ULTIMA ORA Luate pentru Scolile, Liceele, Profesorii si Elevii Romaniei

Ministrul Educatiei Decizii ULTIMA ORA Luate Scolile Liceele Profesorii Elevii Romaniei

Ministrul Educatiei a luat o serie de decizii de ultima ora, care vor fi extrem de importante pentru scolile, liceele, profesorii si elevii din toata Romania, iar asta pentru ca Ligia Deca a hotarat, intai, sa anunte semnarea unui ordin pentru modificarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve, pentru obtinerea meniunii speciale sectiei.

Ministrul Educatiei anunta deasemenea o noua ordonanta de urgenta pentru acordarea unei prime de cariera in invatamantul de stat din Romania, Ligia Deca explicand mai jos de ce este important ca Guvernul Romaniei sa o adopte, si sa le ofere profesorilor aceasta suma de bani incepand din 2023.

„A fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de modificare a Ordinului nr. 5.720/2012 privind organizarea şi desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor ordinului, proba anticipată se organizează în toate liceele bilingve care fac parte din proiect, începând cu ultima săptămână a lunii mai până la încheierea cursurilor anului școlar.

Principalele orientări strategice ale educației au în vedere necesitatea continuării și intensificării eforturilor pentru dezvoltarea sistemului de educație și sunt fundamentate pe baza Recomandărilor europene cu scopul de
a contribui la îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței sistemului de educație și asigurarea de oportunități flexibile de perfecționare.
Investițiile în oameni reprezintă cheia progresului durabil pentru societate.

Dimensiunea lor este influențată de contextul socio-economic și de capacitatea lor de a se adapta la schimbare și progres tehnologic urmărind
atenuarea dezechilibrelor din piața muncii. Educația reprezintă o prioritate națională reală la toate nivelurile, iar statul, mediul privat și cetățenii își asumă împreună responsabilități pentru susținerea acesteia. În acest context, se urmărește performanța și calificarea tuturor celor implicați.

Elevi, personal didactic și părinți, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea și afirmarea demnității umane au prioritate. Personalul didactic reprezintă o categorie de actori educaționali, cu rol strategic în asigurarea performanței la nivelul sistemului de învățământ. Pentru a excela într-o serie de roluri specifice procesului de învățământ, personalul didactic trebuie să își adapteze în permanență activitatea la realitățile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor.

Dezvoltarea profesională a personalului didactic, în special în contextul impus de necesitatea digitalizării proceselor educaționale vizează acordarea de prime de carieră didactică digitale, pentru cursuri de pregătire profesională, achiziția de echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate precum și pentru achiziția de cărți de specialitate, inclusiv pentru acoperirea unor nevoi didactice individuale ale cadrelor didactice în limita unui procent de 30%.”