Ministrul Educatiei: 2 Hotarari de ULTIMA ORA pentru Elevi si Scoli, Fortate de CRIZA din Invatamant

Ministrul Educatiei 2 Hotarari ULTIMA ORA Elevi Scoli Fortate CRIZA Invatamant

Ministrul Educatiei a luat 2 hotarari de ultima ora care au fost fortate de criza actuala din sistemul de invatamant, iar asta pentru ca pentru elevii si profesorii din toate scolile Romaniei s-a decis, in primul rand, modificarea ordinului privind structura anului scolar 2022 – 2023, astfel ca situatia scolara a elevilor de clasa a XII-a si a XIII-a poate fi incheiata pana pe 9 iunie.

Ministrul Educatiei a semnat deasemenea alte ordine prin care a stabilit modificari pentru metodologia de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de liceu, si nu doar atat, cu mai multe detalii disponibile in informarile pe care le puteti vedea mai jos.

„Ordinul ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 4 aprilie 2022, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează: La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins.

Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2022-2023, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 9 iunie 2023. Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economică, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordinul nr. 4.338/30.05.2023 de completare a ordinului ministrului educației nr. 4.843/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică intensiv informatică. Conform noilor prevederi, perioada de desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică intensiv informatică se prelungește până la 23 iunie 2023.

Pentru cazuri speciale (cazuri medicale, participarea la loturi naționale etc) semnalate de comisia de examinare comisiei județene/comisiei municipiului București până în 23 iunie 2023, evaluarea se va face până la data de 3 iulie 2023. Ordinul nr. 4.323/29.05.2023 pentru completarea ordinului ministrului educației nr. 5.460/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv, bilingv al unei limbi moderne.

Absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, cu modificările și completările ulterioare. Conform noilor prevederi, perioada pentru înscrierea candidaților și susținerea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/a atestatului pentru predarea unei limbi moderne de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, se modifică de la 1 – 31 mai 2023 la 1 mai – 23 iunie 2023.”