Florin Barbu: Hotararea de Guvern de ULTIM MOMENT cu Deciziile Ministrului Agriculturii pentru Romania

Florin Barbu anunta oficial o Hotarare de Guvern de ultim moment cu decizii foarte importante luate de catre ministrul Agriculturii pentru Romania.

Florin Barbu Hotararea Guvern ULTIM MOMENT Deciziile Ministrului Agriculturii Romania

Ministrul Agriculturii confirma faptul ca Guvernul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, cadrul general de implementare al Programului pentru Acvacultură și Pescuit pentru perioada 2021—2027. Acest program, esențial pentru dezvoltarea durabilă a domeniului maritim, pescuitului și acvaculturii, a fost publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 183/06.03.2024, marcând o etapă decisivă în utilizarea fondurilor europene pentru revitalizarea sectorului.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat importanța acestei inițiative, declarând: “Implementarea Programului pentru Acvacultură și Pescuit nu numai că va stimula creșterea economică în sectorul maritim, dar va contribui și la securitatea alimentară a Uniunii Europene prin promovarea practicilor sustenabile.”

Florin Barbu afirma ca România beneficiază de o alocare financiară totală de 232 milioane de euro pentru acest program, din care 162,4 milioane de euro provin din contribuția Uniunii Europene. Această investiție substanțială evidențiază angajamentul ferm al țării noastre și al UE de a promova un sector al acvaculturii și pescuitului sustenabil și competitiv.

Ministrul Agriculturii anunta prioritatea principală a programului, cu o alocare de 108,4 milioane de euro, se concentrează pe promovarea acvaculturii sustenabile și pe prelucrarea și comercializarea produselor pescărești. Această inițiativă vizează nu doar creșterea economică, ci și sustenabilitatea, asigurând că resursele marine sunt utilizate într-un mod care protejează ecosistemele acvatice pentru generațiile viitoare.

Florin Barbu transmite ca altă secțiune semnificativă a fondurilor, peste 55,8 milioane de euro, este dedicată pescuitului durabil și restaurării resurselor biologice acvatice, un pas crucial în conservarea biodiversității și asigurarea unei productivități pe termen lung a sectorului.

În plus, aproximativ 54 milioane de euro vor fi direcționate către dezvoltarea economiei albastre durabile în zonele costiere, insulare și continentale, punând accent pe îmbunătățirea vieții comunităților care depind de pescuit și acvacultură.

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021—2027 se aliniază la obiectivele strategice ale Uniunii Europene, urmărind dezvoltarea unui pescuit comercial durabil, o acvacultură competitivă și sustenabilă, și sprijinirea organizării pieței pescărești. Aceste eforturi reflectă o viziune pe termen lung asupra dezvoltării sustenabile a sectorului, subliniind rolul vital al României în promovarea economiei albastre în Europa.