ANPC: Avertizare Privind Piscinele Facute in Delta Dunarii

ANPC Avertizare Piscinele Delta Dunarii

ANPC a emis o avertizare foarte serioasa privind piscinele facute in Delta Dunarii in locatiile de cazare la care se pot caza romanii, iar dupa cum puteti vedea mai jos, vorbim despre situatii foarte serioase la care trebuie sa fim atenti.

„Piscine periculoase descoperite de ANPC în Delta Dunării
În urma verificărilor efectuate în data de 17 august, în Murghiol, de către comisarii Comandamentului Delta Dunării, au fost constatate o serie de deficiențe, extrem de importante pentru sănătatea consumatorilor.
Ca atare, au fost aplicate 2 amenzi contravenționale, în valoare de 35.000 lei, la care s-au adăugat măsuri complementare de oprire temporară a prestării serviciilor la piscina și a utilizării toboganelor, până la remedierea deficiențelor (refacerea și prezentarea echipelor de control a unor analize corespunzătoare și a documentelor necesare toboganului), cu propunere de închidere temporară a unității pe o durată de cel mult 6 luni.
Abaterile constatate de comisarii ANPC au fost următoarele:
nerespectarea parametrilor fizico-chimici prevăzuti prin Ordinul ministrului sănătății nr. 994/2018, respectiv clor rezidual liber determinat < 0,3 mg/L, iar PH-ul apei > 8,2;
ultimul buletin de analiză al apei din piscină, realizat de DSP, în posesia căruia operatorul economic a intrat în seara zilei de 16.08.2021, indica prezența bacilului piocianic (speudomonas aeruginosa), în valoare de 9 UFC/100 ml, față de 0 UFC/100 ml, obligatoriu;
pisicina nu avea marcată adâncimea bazinului, în zonele în care acest lucru este obligatoriu, nu era prevăzută cu prediluviu, lipseau balustrade la treptele de ciment prin care se făcea accesul, lipsea discul negru pentru determinarea limpezimii apei;
nu a fost prezentată autorizația unității administrativ-teritoriale;
regulamentul afișat nu indica numărul maxim de utilizatori ce pot fi prezenți simultan în piscina, nu avea desemnat un responsabil de piscina, nu evidenția în registru operațiunile de determinare a parametrilor fizico-chimici ai apei, cu respectarea regularității impuse de legiuitor (din 3 în 3 ore), nu efectua operațiuni de primenire a apei prin golirea unei cantități de minimum 1/10 din volumul piscinei,
nu au fost prezentate documente din care să reiasă durata medie de utilizare a toboganului din incintă și nici efectuarea unor analize de risc în utilizare;
nu era afișat regulamentul de utilizare a toboganului.
ANPC își asumă activitățile de prevenție și consiliere a operatorilor economici (ex. Sulina), dar atunci când se manifestă abateri de la legislația în vigoare, cu atât mai mult cu cât acestea sunt importante, aducând atingere sănătății sau securității consumatorilor, comisarii ANPC manifestă toleranță zero față de aceste practici!”