ANPC: 17 Sfaturi pentru Romanii Consumatori de Gaz si Energie Electrica

ANPC 17 Sfaturi Romanii Consumatori Gaz Energie Electrica

ANPC transmite un mesaj foarte important pentru romanii care sunt nemultumiti de facturile la energie electrica si gaze pe care le primsc de ceva vreme si ii ajuta sa se protejeze pentru a nu deveni consumatori captivi ai companiilor care le furnizeaza serviciile.

“1️⃣ Înainte de a semna un contract cu un furnizor de energie electrică, verificați ofertele disponibile în comparatorul de tarife de pe site-ul Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE.
2️⃣ Dacă primiți o ofertă de furnizare de energie, verificați să fie de la un furnizor licențiat.
3️⃣ În comparatorul de tarife, simulați un consum identic cu cel din ultima factură primită de la furnizorul actual.
💡 În acest fel puteți vedea imediat care sunt ofertele mai bune.
💡De asemenea, în acest fel vedeți și dacă furnizorul actual pe care îl aveți a înscris corect condițiile tarifare la ANRE.
🆘 Dacă semnalați discrepanțe între factura existentă și calculul rezultat din comparatorul de tarife pentru furnizorul și contractul existent, înseamnă că furnizorul induce în eroare consumatorii și ar fi indicat să sesizați Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC sau ANRE.
4️⃣ Atunci când comparați două oferte, aveți grijă să nu comparați oferte promoționale, valabile pe durată limitată de timp (de exemplu pentru 1-3 luni).
Mulți furnizori oferă astfel de contracte în condiții promoționale, pentru o anumită perioadă, după care tariful poate crește❗️
5️⃣ Contactați furnizorul ales, solicitați o ofertă și un contract și citiți cu atenție clauzele contractuale.
Refuzați contractul dacă găsiți clauze abuzive❗️
6️⃣ Verificați că în contract sunt specificate CLAR toate informațiile importante (exemplu: prețul, durata pentru care este valabil prețul, durata contractului, penalități în cazul rezilierii).
7️⃣ Înainte de a semna un contract de furnizare a energiei, furnizorul trebuie să vă ofere informații clare și corecte.
💡Ulterior, dacă furnizorul aduce modificări contractului, trebuie să vi le comunice din timp și să vă ofere posibilitatea de a rezilia contractul în cazul în care nu acceptați noile condiții.
💡Astfel, furnizorul trebuie să ofere consumatorului următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles:
♦️principalele caracteristici ale serviciilor furnizate;
♦️preţul total al serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de către consumator;
♦️după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care furnizorul se angajează să presteze serviciile şi politica furnizorului de soluţionare a reclamaţiilor;
♦️ identitatea furnizorului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care acesta este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu furnizorul şi să comunice cu acesta în mod eficient, iar dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;
♦️ durata de valabilitate a contractului, după caz, precum și în situația unui contract pe durată nedeterminată ori a unui contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare ale contractului şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul.
8️⃣ Înainte de semnarea unui contract, consumatorii trebuie să fie foarte atenți la următoarele:
♦️prețul energiei electrice (fix sau variabil) inclus în prețul de furnizare;
♦️ facturarea unei componente fixe stabilite în lei/zi sau lei/lună;
♦️ perioada pentru care urmează a se aplica prețul menționat în ofertă;
♦️perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract;
♦️ comisioanele de încetare a contractului înainte de ajungerea la termen a acestuia;
♦️ termenele, modalitățile și condițiile privind plata facturilor;
♦️modalitățile de transmitere a facturii și a documentelor anexate acesteia;
♦️drepturile și obligațiile părților;
♦️ condițiile privind reînnoirea/ prelungirea/ rezilierea/ denunțarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare și garanțiile solicitate, după caz.
9️⃣ De asemenea , aveți dreptul de a vă retrage dintr-un nou contract în termen de 14 zile, dacă acesta a fost încheiat în afara spațiilor comerciale ale furnizorului sau prin telefon ori internet.
🔟 Facturile de electricitate trebuie să fie emise pe baza consumului utilizat efectiv și să vă fie transmise periodic, pentru a vă permite regularizarea cantității de energie utilizate.
1️⃣1️⃣ Facturile trebuie să fie clare și să conțină informații utile și să vă permită: să înțelegeți exact ce sumă plătiți pentru energia utilizată; să comparați ofertele provenind de la alți diverși furnizori de energie, astfel încât să puteți schimba furnizorul dacă doriți.
1️⃣2️⃣ Dacă ați schimbat contractul de furnizare, în momentul in care primiți prima factura, verificați ca tariful facturat să corespundă cu cel din contract. Dacă găsiți neconcordanțe, sesizați ANPC sau ANRE.
1️⃣3️⃣ Nu ignorați notificările transmise de furnizorul de energie privind modificările condițiilor contractuale, in special modificarea tarifelor.
🆘 Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită durată de timp), sesizați ANPC sau ANRE.
1️⃣4️⃣ Înainte de a alege un furnizor de energie, încercați să obtineți date privind capacitatea acestuia de a-și susține oferta.
💡 Puteți verifica, de exemplu, de cât timp operează furnizorul pe piața din România; câți clienți are; dacă își onorează contractele. Au existat situații în care furnizorii nu au contractat integral energia care să acopere toate contractele încheiate cu consumatorii / clienții individuali.
1️⃣5️⃣ Luați în considerare serviciile suplimentare, cum ar fi portal online și aplicații mobile pentru a gestiona singur consumul și facturile.
1️⃣6️⃣ Verificați dacă, la cerere, se asigură service/mentenanță și în ce condiții.
1️⃣7️⃣ Nu deveniți consumatori captivi !”