Ministrul Sanatatii: Schimbari de Ultima Ora pentru Sistemul Medical in Romania

0

Ministrul Sanatatii Schimbari Ultima Ora Sistemul Medical Romania

Ministrul Sanatatii a anuntat o serie de importante schimbari de ultima ora pentru sistemul medical din Romania, schimbari despre care ar trebui sa stie foarte multi dintre romani, iar asta pentru ca ele se refera la asistentii medicali generalisti, moase, sau asistenti medicali in regim independent, profesii foarte intalnite in tara noastra.

Ministrul Sanatatii explica mai jos cateva dintre schimbarile care urmeaza sa fie incluse intr-un ordin care ar trebui sa fie semnat dupa ce trece prin procesul de dezbatere publica, iar tot ceea ce vedeti mai jos urmeaza sa fie pus in aplicare de catre autoritatile din tara noastra in perioada urmatoare pentru milioane de romani.

“Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie 2014, cu modificarile și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează.

La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins: Structura funcțională a cabinetelor de practică independentă este prevăzută în anexa nr.8. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă prin înregistrare la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care va fi însoțit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.9 la norme.

(2) Cererea pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea la administrația financiară menționată la alin. (1) se va depune la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr.10 la norme.

(3) După obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moșele și asistenții medicali vor solicita Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberarea avizului anual, în condițiile prevăzute la alin.(4).

(4) Avizul anual pentru asistenții medicali generaliști, asistenți medicali și moașe care își exercită profesia ca persoană fizică independentă, se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/ instituții/ și alți furnizori de servicii de îngrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificării profesionale dobândite.”