Ministrul Sanatatii: Ordin de Ultima Ora, ce Masuri sunt Decise pentru Romani

Ministrul Sanatatii Ordin Ultima Ora Masuri Decise Romani

Ministrul Sanatatii a dezvaluit un ordin de ultima ora pentru milioane de romani din intreaga tara, unul in care se regasesc o serie de masuri extrem de importante pentru milioane de romani cu privire la autorizarea sanitara a cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jos despre aceste masuri foarte importante care urmeaza sa se aplice in Romania daca ordinul va fi semnat si publicat in Monitorul Oficial, iar detalii suplimentare cu privire la el puteti regasi in textul de mai  jos.

„Activitățile conexe actului medical sunt: tehnica dentară, biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală, fizică medicală, fizioterapie, psihologie medicală, logopedie, sociologie medicală, optometrie medicală, optică medicala, protezare ortopedică, protezare auditivă.

Prezentele norme sunt aplicabile activităților conexe actului medical care se pot înființa și organiza în cabinete de liberă practică pentru servicii publice actului medical, după cum urmează: tehnica dentară, fizioterapia, psihologia medicală, logopedia, sociologia medicală, optometria medicală, optica medicală, protezarea ortopedică, protezarea auditivă. Activitățile conexe actului medical de biologie medicală, biochimie medicală și chimie medicală sunt exercitate exclusiv în cadrul laboratoarelor medicale organizate conform legii, sub coordonarea medicului de laborator.

Activitatea de fizică medicală se desfășoară în cadrul unei echipe, obligatoriu coordonată de un medic confirmat în specialitatea oncologie medicală sau radiologie medicală, după caz, într-o unitate medicală autorizată de către Ministerul Sănătății și de către Compania Națională de Control asupra Activității Nucleare (CNCAN).Condiții de structură constructiv-funcțională pentru cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de tehnică dentară.

Se pot amplasa la parterul, demisolul, parterul înalt sau mezaninul clădirilor de locuit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, în clădiri în care se desfășoară și alte activități, în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții: să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare; să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate; să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare.

Condiții igienico-sanitare și circuite funcționale: spațiu de lucru, minim două încăperi; vestiar și grup sanitar pentru personal, prevăzut cu chiuvetă și vas WC; spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile de tehnică dentară, organizat și dotat conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.”