Atentionarea lui Virgil Popescu privind Decizia Importanta a Ministerului Energiei

Atentionarea Virgil Popescu Decizia Importanta Ministerului Energiei

Virgil Popescu a publicat o atentionare foarte importanta cu privire la o decizie pe care a luat-o ministerul Energiei, si despre care ar trebui sa stie in momentul de fata romanii, iar asta pentru ca ea vizeaza proiectele de finantare pentru investitii in cogenerare de inalta eficienta pentru incalzire centralizata.

Virgil Popescu spune ca aceste proiecte sunt finantate prin PNRR in Romania, iar pana in data de 15 septembrie, la ora 17:00, pot fi depuse proiectele decatre oricine este interesat, bugetul alocat acestei scheme este de 388.050.000 de LEI, deci exista suficienti bani pentru derularea unui numar indestulat de proiecte.

„PNRR! ATENȚIE! IMPORTANT! Perioada de depunere a proiectelor pentru a obține finanțare pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate a fost prelungită până la data de 15 septembrie 2022 ora 17.00. Termenul inițial era data de 15 august 2022, ora 17.00.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 388.050.000 euro (echivalentul în lei la cursul de 4,9195 lei/euro), compus din 298.500.000 euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 89.550.000 euro prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%.

Proiectele finanțabile în cadrul apelului trebuie să asigure construcția sau modernizarea unor unități de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, cogenerare. Investițiile trebuie să înlocuiască cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/ sau a unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de GES.

Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 300 MW a puterii instalate în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate.
Solicitanții eligibili sunt: Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform dispozițiilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006.

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică!”