Ministrul Sanatatii: Hotararea Oficiala de Interes National, Anuntul pentru Toata Romania

Ministrul Sanatatii Hotararea Oficiala Interes National Anuntul Toata Romania

Ministrul Sanatatii anunta una dintre cele mai importante hotarari din ultima perioara pentru milioane d eromani, ea fiind una cu impact national si de care va beneficia foarte multa lume, iar asta pentru ca un nou ordin stabileste cum se fac investitiile in unitati medicale ambulatorii.

Ministrul Sanatatii a pregatit pentru adoptare ordinul cu numarul 2.735, pe care il aveti in totalitate mai jos, iar in baza lui vor putea fi initiate si procesele de licitatie pentru ca unitatile medicale sa fie facuta, iar romanii sa beneficieze de servicii de calitate mult mai buna in viitor.

“Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare.

Tinând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 16.299 din 15.09.2022 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 104.849 din 14.09.2022 înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 16.218 din 14.09.2022, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1 Se aprobă Ghidul beneficiarului pentru investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *).

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București. Articolul 2 Direcția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”