Ministrul Sanatatii: Masura de ULTIM MOMENT Luata pentru Milioane de Romani

Ministrul Sanatatii Masura ULTIM MOMENT Luata Milioane Romani

Ministrul Sanatatii vrea sa faca o serie de schimbari importante care vor avea impact pentru milioane de romani din toata tara, iar asta pentru ca se realizeaza modificari pentru modul in care sunt preluate apelurile de urgenta realizate de catre romani prin sistemul unic 112 din Romania.

Ministrul Sanatatii explica mai jos cum vor afecta aceste modificari felul in care sunt preluate apelurile de urgenta de catre serviciile de ambulanta judetene, dar si de catre Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, ordinul pregatit fiind deocamdata in transparenta decizionala, fara a fi semnat.

“Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Direcției generale asistență medicală, cuprinde în sfera de activitate atribuţii legate de organizarea, funcționarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de ambulanță județene și a SABIF. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental prin asigurarea interoperabilității sistemelor, consolidarea guvernanței operaționale a acestora și maximizarea eficienței resurselor TIC investite în administrația publică, este ținta componentei 7 – “Transformare digitală”, din Planul Național de Redresare și Reziliență – Partea a II-a.

Preluarea și gestionarea apelurilor primite prin sistemul național unic pentru apeluri de urgență – 112 de către serviciile de ambulanță județene și a SABIF se realizează în conformitate cu dispozițiile imperative ale art.12, lit.l) din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr.738 din 07.06.2018.

Implementarea unui nou sistem informatic hardware și software, bazat pe tehnologii moderne pentru modernizarea SNUAU presupune imposibilitatea tehnică de utilizare în același spațiu virtual digital a actualei aplicații denumite CoordCom.

Constrângerea terminologică reglementată în cuprinsul lit.l) a art.12 este dată de obligativitatea stabilită în sarcina serviciilor de ambulanță de a gestiona apelurile de urgență 112, doar prin aplicația CoordCom. Iminența transformării digitale a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112 presupune modificarea ex-ante a actelor normative incidente gestionării acestor apeluri de către serviciile de ambulanță județene și a SABIF.

Pentru aceste considerente se propune modificarea sintagmei restrictive menționată în textul lit.l) a art.12 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene, aprobat prin OMS nr.738/2018 în sensul permiterii gestionării apelurilor de urgență 112 de către serviciile de ambulanță județene și a SABIF, prin aplicația furnizată de către instituția abilitată prin lege, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale.”