Ministrul Sanatatii: ULTIMA ORA, Masurile cu Impact National Major pentru Toti Romanii

Ministrul Sanatatii ULTIMA ORA Masurile Impact National Major Toti Romanii

Ministrul Sanatatii a anuntat o serie de masuri de ultima ora care vor avea impact national major pentru milioane de romani din intreaga tara, iar asta pentru ca vorbim despre actiuni pe care Guvernul Romaniei vrea sa le puna in aplicare pentru imbunatatirea sistemului medical din tara noastra in urmatorii ani.

Ministrul Sanatatii vorbeste mai jos despre aceste masuri ca parte a Strategiei Nationale de Sanatate pentru urmatorii ani, una extrem de importanta care ar trebui sa rezolve o buna parte dintre problemele cu care se confrunta sistemul public de sanatate pe care il folosesc foarte multi romani in momentul de fata in toata tara.

„Aşadar, în vederea îmbunătăţirii calității și eficienței serviciilor publice din sistemul sanitare românesc prin sprijinirea procesului de descentralizare sectorială, promovarea integrității publice şi a responsabilităților în utilizarea fondurilor publice, ținând cont de obiectivul general al Proiectului „Crearea cadrului strategic si operațional pentru planificarea si reorganizarea la nivel național si regional a serviciilor de sănătate”, unul dintre obiectivele specifice al acestuia este reprezentat de elaborarea Strategiei Naționale de Sănătate pentru perioada 2022 – 2030.

În acest sens, Strategia Națională de Sănătate reprezintă documentul la care relaționează toate propunerile de politica publica în domeniul sănătății și va reprezenta fundamentul pentru prioritizarea si programarea utilizării fondurilor utilizate în sistemul național de sănătate.

Elaborarea Strategiei Naționale de Sănătate 2022 – 2030 contribuie la aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în cadrul autorităților şi instituțiilor publice centrale, aspect ce va conduce către o alocare judicioasă a resurselor, echilibrată și eficientă, cu scopul de a asigura îmbunătățirea calității și creșterea accesului la serviciile de sănătate în beneficiul tuturor cetățenilor României.

Astfel, prin implementarea măsurilor prevăzute în aceasta, se va realiza o reformă reală a serviciilor de sănătate şi s-ar diminua semnificativ diferențele privind gradul de acoperire a nevoilor de servicii de orice tip la nivel regional şi național, asigurându- se în final calitatea şi sustenabilitatea financiară a serviciilor de sănătate. De asemenea, Strategia Națională de Sănătate 2022 – 2030 include obiective privind consolidarea capacitații administrative a instituțiilor cu rol de strategie si reglementare în domeniul sănătății, inclusiv dezvoltarea expertizei necesare evaluării impactului politicilor publice în domeniu.

Prin Strategiei Naționale de Sănătate 2022 – 2030 se urmăreşte dezvoltarea unui sistem național de sănătate publică sustenabil, rezilient şi performant, acestea reprezentând un element esențial pentru sănătatea şi bunăstarea cetățenilor. Tranziţia prelungită marcată de reforme multiple ale acestuia şi provocarea pandemiei de COVID-19 evidențiază capacitatea suboptimală a sistemului de sănătate publică de a răspunde nevoilor și așteptărilor cetățenilor şi profesioniştilor din sănătate.”