Ministrul Sanatatii Anunta Hotararea Oficiala a Guvernului cu IMPORTANTE Masuri pentru Romani

Ministrul Sanatatii Anunta Hotararea Oficiala Guvernului IMPORTANTE Masuri Romani

Ministrul Sanatatii a anuntat o foarte importanta hotarare oficiala a Guvernului Romaniei, una care este implementata pentru binele a milioane de romani din intreaga tara, iar asta pentru ca vorbim despre dezvoltarea  serviciilor unitare, incluzive, integrate si de calitate pentru educatia timpurie.

Ministrul Sanatatii explica mai jos cum urmeaza sa se infiinteze un comitet special care ar trebui sa operationalizeze planul care a fost gandit, totul reprezentand cooperarea dintre mai multe ministere ale Guvernului, pentru ca in final sa fie implementate aceste masuri importante pentru toata Romania.

„Se înființează Comitetul Intersectorial pentru Educație Timpurie (CIET), cu atribuții privind elaborarea și operaționalizarea măsurilor din Programul-cadru și din Planul operațional de implementare a măsurilor, parte integrantă din prezentul ordin. CIET se constituie din membrii Comitetului Național de Sprijin pentru Educație Timpurie (CNSET), constituit în cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate (ETIC – ID 128215) și aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3.450/2020*) și alte nominalizări ale ministerelor implicate. Componența nominală a CIET se aprobă prin ordin comun al ministerelor menționate la alin. (1).

Ordinul ministrului educației nr. 3.450/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. CIET se întrunește lunar și elaborează, anual, un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie.

Regulamentul de organizare și funcționare al CIET se aprobă prin hotărâre de către membrii acestuia, în termen de 10 zile de la emiterea prezentului ordin. Secretariatul CIET este asigurat de Ministerul Educației. Elaborarea, operaționalizarea și revizuirea Planului operațional se realizează prin raportare la următoarele componente: acces la educație; formare și condiții de lucru pentru resursa umană din educația timpurie; curriculum; guvernanță și finanțare; sisteme de monitorizare și evaluare.

Obiectivele stabilite pentru educația timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie sunt următoarele:  revizuirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea și funcționarea unui sistem de educație timpurie unitar, integrat și incluziv, precum și implementarea unui sistem de asigurare a calității în educația timpurie.

Crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație timpurie (standard și complementare), pentru copiii de la naștere la 6 ani, în vederea creșterii participării și a favorizării revenirii părinților, în special a femeilor, în câmpul muncii; creșterea numerică și calitativă a angajaților din serviciile de educație timpurie; servicii de educație timpurie de calitate; conștientizarea importanței educației timpurii la nivelul societății.”