Ministrul Educatiei face un IMPORTANT Anunt privind Deciziile Luate de Guvernul Romaniei

Ministrul Educatiei face IMPORTANT Anunt Deciziile Luate Guvernul Romaniei

Ministrul Educatiei a publicat un foarte important anunt oficial cu privire la deciziile luate de catre Guvernul Romaniei pentru milioane de oameni din intreaga tara, iar asta pentru ca vorbim despre un proces care implica ONG-urile care sunt interesate sa consulte pe partea de e-guvernare si reducerea birocratiei.

Ministrul Educatiei explica mai jos ceea ce ar trebui sa stie ONG-urile care sunt interesate in momentul de fata sa participe la acest proces, el derulandu-se in Romania in baza regulilor facute de catre Guvernul Romaniei, asa ca oricine este interesat sa participe la el, trebuie sa urmeze informatiile de mai jos.

„Secretariatul General al Guvernului (SGG) lansează anunțul de selecție adresat ONG-urilor interesate de poziția de membru în cadrul for-ului inter-instituțional cu rol consultativ pe lângă lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), organism care funcționează la nivelul central al Guvernului României.

În acest mod, mediul asociativ din România poate contribui cu expertiză semnificativă și relevantă, provenită din experiență, bazată pe interacțiunile directe cu statul, oferind plus-valoare în domeniile de interes vizate de reformele structurale de debirocratizare. ONG-urile interesate să participe în cadrul procesului de selecție pot transmite, până la data de 20.02.2023, la adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro, dosarul de candidatură, conform cerințelor stipulate în grila de selecție alăturată prezentului anunț.

Astfel, selecția membrilor din partea sectorului asociativ va respecta criteriile transparenței, fiind accesibile criteriile tehnice pentru acordarea punctajului de selecție de către membrii CERB. În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile neguvernamentale trebuie să transmită următoarele documente: Adresa solicitant prin care propune un reprezentant, persoană fizică, care să facă parte din Consorțiu; Documentele de constituire și de înregistrare a organizației, forma actualizată.

Act constitutiv (unde este cazul); Statut; Hotărârea judecătorească definitivă de înființare, care să ateste personalitatea juridică; Copia C.I./buletin pentru reprezentantul propus; Curriculum Vitae al reprezentantului propus format Europass, semnat și datat; Documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă a organizației în ultimii 3 ani fiscali integrali – rapoarte de activitate.

Documentele prin care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare; Tabel centralizator cu privire la proiectele derulate în ultimii 3 ani integrali ai organizației, asumat de reprezentantul legal al organizației, însoțit de documentele justificative pentru fiecare proiect (ex.: contracte de parteneriat, contracte de finanțare, rapoarte de eveniment etc.); Scrisorile de recomandare pentru solicitant din partea partenerilor cu care a colaborat.”