Ministrul Educatiei Anunta Romanii despre Decizia IMPORTANTA pentru Scoli cu Impact pentru Elevi

Ministrul Educatiei Anunta Romanii Decizia IMPORTANTA Scoli Impact Elevi

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial romanii despre o decizie foarte importanta care vizeaza scolile din toata Romania, si care va avea un impact mare asupra elevilor, iar asta pentru ca vorbim despre programul „Saptamana verde”, care are menirea de a ii invata pe eoevli despre importanta schimbarilor climatice.

Ministrul Educatiei explica mai jos ceea ce urmeaza sa se intample in scolile din Romania pentru elevi ca parte a acestui nou program important, unul pe care autoritatile din tara noastra il pregatesc de ceva vreme, el urmand a se aplica in toate unitatile de invatamant din tara incepand chiar de anul acesta.

„Programul contribuie la dezvoltarea competențelor antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor de investigare inter-şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător, prin dezvoltarea capacității acestora de a:  înțelege și utiliza noțiuni elementare referitoare la mediu și la schimbările climatice pentru a conștientiza faptul că schimbările climatice sunt o problemă emergentă a omenirii precum și a înțelege măsurile de combatere a acestora.

Ințelege legislația de mediu și rolul autorităţilor, instituţiilor, companiilor, organizaţiilor nonguvernamentale și altor actori în combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului; înțelege schimbările climatice în context global, sistemic și în conexiune cu alte domenii/probleme/teme precum: exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția socială.

Explora/investiga mediul înconjurător și a relaționa pozitiv cu mediul natural; lua decizii și de a acționa zi de zi ținând seama de impactul asupra planetei, adoptând un comportament de protejare și îmbunătățire a calității mediului, inclusiv de utilizare responsabilă a resurselor naturale; se adapta la fenomene meteo extreme și a răspunde la potențiale dezastre naturale.

Iniția și desfășura acțiuni civice individuale şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor climatice și protecția mediului; participa, în viitor, la elaborarea de politici publice și la dezvoltarea de noi tehnologii care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului.

Programul „Săptămâna verde” contribuie la atingerea obiectivelor educaționale din domeniile știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STIAM), oferind un context semnificativ de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și antepreșcolarii, preșcolarii, elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine, într-un mod atractiv, teoria cu aplicațiile acesteia în viața cotidiană. În perioada alocată programului „Săptămâna verde” cadrele didactice proiectează, desfășoară și evaluează activități educaționale.”