Ministrul Sanatatii Anunta Schimbarile MAJORE de ULTIMA ORA de Lege pentru Toata Romania

Ministrul Sanatatii Anunta Schimbarile MAJORE ULTIMA ORA Lege Toata Romania

Ministrul Sanatatii anunta in mod oficial mai jos schimbarile majore, de ultima ora, pentru toata Romania, ele fiind facute in mod oficial de catre Guvernul Romaniei pentru a le oferi oamenilor posibilitatea de a avea acces mai facil la informatiile medicale ale rudelor, ceva ce in momentul de fata este imposibil, din pacate.

Ministrul Sanatatii explica mai jos de ce noile schimbari legislative vor fi de foarte bun augur pentru romani, iar asta pentru ca in situatia in care o persoana se va afla in imposibilitatea de a-si da consimtamantul pentru ca o ruda sa aiba acces la datele sale medicale, accesul va fi totusi posibil multumita noii legi.

„Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 prevede la art. 21-22 Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Astfel informațiile medicale privind starea pacientului sunt strict confidențiale, chiar și după decesul acestuia, cu excepția cazului în care pacientul își dă consimțământul explicit, sau dacă legea o cere în mod expres. Așadar, doar în situația în care pacientul și-a dat consimțământul explicit de a se comunica datele sale medicale, v-a exista și dreptul moștenitorilor pacientului decedat de a avea acces la dosarul medical al acestuia.

Prin proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului se completează cadrul legal privind dreptul pacientului, în sensul creării posibilității aparținătorilor/mostenitorilor/rudelor de până la un anumit grad și implicate în asigurarea funerariilor pacientului decedat, de a avea acces la datele medicale ale pacientului după decesul acestuia, în situația în care defunctul nu și-a exprimat, în tipul vieții, o dorință contrară și consemnată în scris, în acest sens.

În sensul celor menționate anterior, după art. 22 din Legea nr. 46/2003, se introduce un nou articol, art. 221 prin care se reglementează: ”Art. 221 – (1) Prin excepție de la prevederile art. 22, în cazul decesului pacientului care s-a aflat în stare absolută de a-și exprima consimțământul pe perioada internării în unitatea sanitară, informaţiile medicale cu caracter confidenţial pot fi furnizate astfel.

Partenerului legal supraviețuitor; persoanei desemnate / mandatate, în scris, de către partenerul legal; moștenitorilor legali, prin desemnarea de comun acord de către aceștia a unui reprezentant pentru relația cu terții; rudei de până la gradul III, în lipsa rudelor de gradul I sau II, care și-a asumat serviciile funerare ale defunctului. Persoanele prevăzute la alin. (1) vor depune la conducerea unității sanitare o declarație pe proprie răspundere privind luarea la cunoștință a unei dorințe contrare acestui sens, exprimate în timpul vieții în mod explicit, în scris, de către persoana decedată.”