Ministrul Educatiei Anunta Masura de ULTIMA ORA a Guvernului Aplicabila in Scoli pentru Elevi

Ministrul Educatiei Anunta Masura ULTIMA ORA Guvernului Aplicabila Scoli Elevi

Ministrul Educatiei anunta in mod oficial o masura de ultima ora foarte importanta pe care Guvernul Romaniei a luat-o, ea avand aplicabilitate in toate scolile din tara noastra pentru elevi, iar asta deoarece o colaborare dintre minister si cel al Sportului, are menirea de a sustine activitatile fizice din scoli.

Ministrul Educatiei vorbeste mai jos despre un protocol interministerial cu privire la liceele care vor fi implicate intr-un proiect pentru dezvoltarea sportului scolar, separat fiind descris modul in care vor fi alese activitatile care urmeaza sa fie facute in cadrul programului „Saptamana Verde” pentru scolile din Romania.

„În continuarea demersului de susținere a sportului școlar, unul dintre pilonii Strategiei Naționale pentru Sport, Ministrul Educației, Doamna Ligia Deca, a avut, astăzi, o întrevedere cu Ministrul Sportului, Domnul Eduard Novak, la care a participat și Domnul Kallos Zoltan, Secretar de stat în Ministerul Educației. Discuția a vizat: încheierea unui protocol interministerial privind implicarea liceelor cu program sportiv și a cluburilor sportive școlare în dezvoltarea sportului școlar.

Organizarea Olimpiadei sportului școlar în parteneriat, Ministerul Educației-Ministerul Sportului, în timpul vacanțelor școlare; stabilirea unei direcții de acțiune a cluburilor sportive școlare, cu accent pe sporturile prioritare. Sportul școlar merită să fie susținut și încurajat – activitatea fizică este un factor important în dezvoltarea armonioasă a copiilor, contribuie la starea de bine a acestora și creează contexte de interacțiune, colaborare și încredere reciprocă!

Selecția activităților se face de către o comisie constituită la nivel județean/al municipiului București, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al municipiului București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice.

Criteriile şi modul de evaluare sunt stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine şi publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 30 mai. Termenul-limită de trimitere a dosarelor activităților selectate de fiecare școală este 10 iunie. Fiecare inspectorat stabilește, prin decizie a inspectorului școlar general, componența comisiei de evaluare a dosarelor activităților primite de la unitățile de învățământ.

Comisia evaluează dosarele depuse, în conformitate cu modalitățile și criteriile stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate public. În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc.”