Ministrul Educatiei Anunta Multiple Masuri IMPORTANTE Dedicate Elevilor din Scoli

Ministrul Educatiei Anunta Multiple Masuri IMPORTANTE Dedicate Elevilor Scoli

Ministrul Educatiei confirma in mod oficial multiple masuri foarte importante care sunt dedicate elevilor din toata Romania in momentul de fata, iar asta pentru ca au fost decise o serie de schimbari care ar trebui sa fie cunoscute de catre toti oamenii in momentul de fata, ele fiind gandite pentru aplicare in toate unitatile de invatamant.

Ministrul Educatiei explica in noile Legi ale Educatiei despre ceea ce se intampla in ceea ce priveste aceste modificari foarte importante, ele urmand a fi puse in aplicare doar dupa ce legile vor fi adoptate de catre Parlament si publicate de catre Klaus Iohannis, undeva cel mai probabil in cursul anului 2023.

“Elevii de la cursurile cu frecvență zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor și metodologia cadru de acordare a burselor sunt adoptate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFÎP).

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administrație a unităților de învățământ. Cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează: a) bursă de merit – 450 lei/lună; b) bursă socială – 300 lei/lună; c) bursă tehnologică – 300 lei/lună; d) bursa de excelență olimpică I/internațională – 1.000 lei/lună; e) bursa de excelență olimpică II/națională – 700 lei/lună.

În vederea asigurării gratuității prevăzute pentru transportul public local și județean, rutier și naval se asigură de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București și consiliile județene care au calitate de autoritate contractantă cu operatorii de transport, de la bugetele locale. În situații temeinic justificate, cu avizul DJIP/DMBIP, autoritățile publice locale pot organiza, direct sau prin delegare, transport de tip curse școlare/destinat exclusiv elevilor și preșcolarilor pentru transportul de la/până la unitatea de învățământ preuniversitar.

Începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul sistemului național de învățământ se derulează Programului Național Integrat „Masă Sănătoasă” (denumit în continuare PNIMS), pentru cel puțin 1.000.000 de beneficiari, în scopul sprijinirii participării la educație a tuturor copiilor ca parte a Planului
Strategic Integrat de Reducere a Abandonului Școlar. Includerea unităților de învățământ preuniversitar în PNIMS se realizează, pe baza unor criterii aprobate prin ordin al ministrului Educației.

Elevii identificați ca fiind în categoria cu risc de abandon școlar participă cu prioritate la activitățile programului „Școala după școală”, a programului național „Învățare remedială”, a activităților de consiliere psihologică și beneficiază de gratuitate la tabere și activități extrașcolare inclusiv cele organizate de către palatele/cluburile elevilor.”