Ministrul Educatiei: Explicatii de ULTIMA ORA pentru Profesori, Masuri pentru Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei Explicatii ULTIMA ORA Profesori Masuri Scolile Romaniei

Ministrul Educatiei le vorbeste profesorilor din toata Romania despre o serie de masuri foarte importante care au fost decise si luate pentru ei, iar asta deoarece in atentia acestora este adusa procedura pentru selectia profesorilor care vor fi implicati in activitatile de evaluare a examenelor si concursurilor nationale.

Ministrul Educatiei ofera mai jos informatii foarte detaliate cu privire la modul in care aceste proceduri se vor desfasura in mod oficial, iar asta pentru ca totul este gandit pentru a le oferi oamenilor o idee mai clare cu privire la pasii pe care trebuie sa ii parcurga in cadrul acestui proces destul de complex, in final.

„Lista disciplinelor pentru care se organizează selecția cadrelor didactice care vor fi implicate în activitățile specifice evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale din anul școlar 2023- 2024 este disponibilă. Înscrierea candidaților se face prin intermediul aplicației dedicate cu respectarea instrucțiunilor și a ghidului de utilizare menționate în aplicație.

Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale. Pentru înscriere, sunt necesare următoarele documente în format electronic: CV actualizat, copie după diploma de licență/absolvire a liceului/colegiului pedagogic, copie după diploma, certificatul, adeverința de absolvire a cursului, stagiului, programului de formare, conform cerințelor din apel.

Copie după adeverința care atestă experiența în activitățile precizate în prezentul Apel, scanate (alb-negru, rezoluție 250-300 dpi) și incluse într-un singur document (care să nu depășească dimensiunea de 50 MB). Denumirea documentului salvat cuprinde numele și prenumele candidatului, tipul evaluării/examenului/concursului, urmat de „_Documente”. Pentru un candidat înscris ca traducător, denumirea fișierului include și limba de traducere.

Candidații care se înscriu pentru pregătirea EN II, EN IV, EN VI, EN VIII, BAC, DEF, TIT: propun un test original la disciplina pentru care s-a înregistrat candidatura, în care se specifică tipul evaluării/examenului/concursului, însoțit de baremul de evaluare și de notare/caietul cadrului didactic. Testul trebuie proiectat integral, respectând structura care se regăsește în secțiunea Modele de subiecte pe site-ul ministerului.

Propun un test ce cuprinde doi itemi obiectivi, doi itemi semiobiectivi și un item subiectiv, însoțit de baremul de evaluare și de notare. Denumirea documentului salvat cuprinde: numele și prenumele candidatului, tipul evaluării/examenului/concursului și numele disciplinei, urmat de „_Propunere_Test”. Cadrele didactice interesate își pot depune candidatura pentru una sau mai multe dintre evaluările, examenele și concursurile naționale pentru care CNPEE realizează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline, situație în care propun un singur test.”