Ministrul Educatiei: Deciziile Oficiale de ULTIMA ORA din Invatamant, Hotararile de Guvern pentru Romania

Ministrul Educatiei Deciziile Oficiale ULTIMA ORA Invatamant Hotararile Guvern Romania

Ministrul Educatiei explica in mod oficial deciziile de ultima ora pentru elevii din toata Romania, ele fiind transpuse in hotarari de Guvern, care vor putea impune respectarea lor in tara noastra si vorbim despre felul in care se acorda bursele, elevii din Romania urmand a primi recompense pentru rezultatele obtinute.

Ministrul Educatiei le va oferi studentilor din Romania burse in baza prevederilor pe care le puteti vedea acum mai jos, indiferent la ce tip de olimpiade participa acestia la nivel international, insa sumele sunt acordate in mod separat pentru toti romanii, asa ca merita sa avem in vedere informatiile.

„Statul român susţine învăţământul şi asigură implementarea de măsuri de susţinere a performanţei academice, respectiv a unor măsuri privind facilitarea accesului la servicii educaţionale pentru candidaţii proveniţi din medii socioeconomice defavorizate şi asigurarea unui climat de echitate în învăţământul superior românesc, prin burse şi alte forme de sprijin material oferite studenţilor și cursanților din învăţământul superior de stat, din România.

Bursele de excelență olimpică I/internațională se acordă studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică I/internațională se păstrează pe toată durata studiilor universitare de licență, dacă se menține performanța academică.

Așa cum este stabilită în metodologia proprie a fiecărei instituții de învățământ superior de stat. Cuantumul minim al bursei de excelență olimpică I/internațională este stabilit prin ordin al ministrului educației. Bursele pentru performanță se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă. Acestea se distribuie conform metodologiei proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat.

Bursele atribuite pentru stimularea performanţei prevăzute la alin. (1) se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii; au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete; alte situaţii stabilite de instituțiile de învățământ superior de stat prin metodologiile proprii.

Instituțiile de învățământ superior de stat vor stabili, prin metodologiile proprii, criterii minimale pentru alin. (2), lit. b). Bursa pentru stimularea performanţei prevăzute la alin. (1) lit. b) se poate acorda începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către instituţiile de învăţământ superior, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.”