Ministrul Sanatatii: Ordinul de ULTIMA ORA Adoptat, Nou Concurs de Admitere in Rezidentiat

Ministrul Sanatatii Ordinul ULTIMA ORA Adoptat Nou Concurs Admitere Rezidentiat

Ministrul Sanatatii a pregatit un nou ordin de ultima ora, care urmeaza sa fie adoptat pentru Romania, iar asta deoarece Alexandru Rafila vrea ca un nou examen de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie sa fie organizat in tara noastra, pentru toti absolventii interesati de asta.

Ministrul Sanatatii detaliaza mai jos modul in care urmeaza sa fie organizat totul in Romania in data de 19 noiembrie 2023, pana atunci urmand a se face inscrierile pentru candidatii care sunt dornici sa participe si mai mult ca sigur vor exista destule persoane dornice sa profite de acest concurs de rezidentiat.

„La data de 19 noiembrie 2023 Ministerul Sănătăţii organizează concursul de adminere în rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie. În conformitate cu prevederile art.3, alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia pentru desfășurarea concursului de rezidențiat se aprobă prin Ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației.

Metodologia este similară cu cea din anul 2022. În ziua de 7 sept.2023 și în ziua de 18 sept.2023 au fost organizate videoconferințe cu rectorii universităților de medicină și farmacie București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Tg. Mureș și Timișoara. Această întâlnire a avut ca scop stabilirea unor probleme organizatorice, precum și finalizarea proiectului Metodologiei de concurs.

În urma acestor întâlniri s-a stabilit ca alegerea unui loc sau post să fie condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 65% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. În acest sens cele 6 universități de medicină și farmacie și-u exprimat acordul scris. În anul 2022, precum și în anii precedenți, acest procent a fost de 60%.

Majorarea propusă are ca scop ridicarea nivelului de selecție a candidaților, mai ales în contextul în care cifrele de școlarizare pentru domeniul medicină dentară și respectiv domeniul farmacie, vor fi în corelație cu capacitatea de pregătire disponibilă comunicată de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, precum și Hotărârea Guvernului nr.403/4 mai 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I la data de 5 mai 2023.

Prin care pentru anul universitar 2023-2024 cifra de școlarizare prin rezidențiat a fost stabilită la 5.400 locuri și posturi. Având în vedere cele de mai sus, am întocmit proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admintere în rezidenţiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie sesiunea 19 noiembrie 2023, pe care vi-l supunem aprobării.”