Ministrul Educatiei: Concurs pentru Burse de Studiu si Informatii despre Profilul de Formare al Elevilor

Ministrul Educatiei Concurs Burse Studiu Informatii Profilul Formare Elevilor

Ministrul Educatiei ofera in mod oficial informatii importante cu privire la bursele de studiu pentru stagii de studii universitare de masterat si de doctorat, Ligia Deca vorbind mai jos despre sumele de bani care se acorda pentru studentii interesati sa participe la aceste tipuri de proiecte in Romania si nu numai.

Minsitrul Educatiei ofera deasemenea si o serie de informatii noi cu privire la profilul de formare al absolventului, dar si ceea ce fundamenteaza deciziile de dezvoltare curiculara ulterioare, astfel ca oricare dintre elevii din Romania ar trebui sa stie ce sta in spatele acestor decizii importante, care sunt luate pentru ei.

“Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, lansează concursul național pentru acordarea burselor în vederea derulării de stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, precum și de stagii postdoctorale și de cercetare.  Cuantumul lunar al burselor este cuprins între 1.200 și 2.000 de euro, în funcție de statul în care se desfășoară stagiul, conform Ordinului nr. 6517/2023.

Candidații pot opta pentru stagii de bursă cuprinse între 2 și 10 luni. Persoanele nominalizate sunt obligate să-și înceapă stagiile în anul 2024, plecarea putându-se face începând cu 1 februarie 2024. Asigurăm transportul internațional, o singură dată pe perioada stagiului, și contravaloarea unui supliment de bagaje de 32 kg. Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură (online sau fizic) este 20 noiembrie 2023, ora 16:00 (ora României).

Profilul de formare al absolventului fundamentează deciziile de dezvoltare curriculară ulterioare. Reprezintă un cadru coerent prin care elevul, cadrul didactic, școala, parteneri ai școlii transpun în practică documentele curriculare reglatoare într-o manieră care conduce la rezultate ale învățării relevante, măsurabile și transferabile în situații de viață și de muncă viitoare.

Impactul profilului de formare este unul major, antrenând o spirală a interdependențelor dintre componentele directe ale curriculumului, indirecte și de suport, creând premisele unui proces educațional evolutiv, structurat și, mai ales, adaptabil la nevoile și interesele copilului, adolescentului, precum și pentru a asigura un răspuns pozitiv la problematica lumii contemporane.

Evaluarea și autoevaluarea, inclusiv cu elemente de standardizare care să permită decizii bazate pe date, sunt elemente cheie care urmăresc și permit reglajele necesare și într-un timp optim asupra constructului curricular. Profilul de formare al absolventului și continuumul predare-învățare-evaluare sunt interconectate. Continuumul predare-învățare-evaluare reunește elementele de construcție curriculară, de suport și de aplicare și evaluare a acestuia. În acest sens, profilul absolventului funcționează ca nucleu ce fundamentează, influențează și orientează constructul curricular, din perspectiva imediată a documentelor reglatoare.”