Ministrul Educatiei: Hotararea Ligiei Deca si un Ordin foarte Important pentru Romania

Ministrul Educatiei Hotararea Ligiei Deca Ordin Important Romania

Ministrul Educatiei vorbeste in mod oficial despre o hotarare foarte importanta care a fost luata, iar asta pentru ca un nou ordin pe care Ligia Deca vrea sa il semneze, urmeaza sa faciliteze o recunoastere automata a studiilor universitare de doctorat, sau a calitatii de conducator de doctorat, obtinuta in strainatate.

Ministrul Educatiei explica mai jos ceea ce se intampla din punct de vedere al acestui ordin, pregatit pentru a fi adoptat in Romania, asa ca merita sa avem in atentie totul, iar asta pentru ca masura a fost ceruta de foarte multa vreme, deci e bine ca ea sa fie implementata cat mai rapid in Romania de autoritati.

“Se aprobă Metodologia privind recunoașterea și dobândirea automată în România a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate, prevăzută în Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin. La intrarea în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5921/2016.

Pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Direcția Generală Învățământ Universitar.

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, care, după reorganizare, devine Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Specialiștii care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituții de învățământ superior
acreditate din state membre ale Uniunii Europene.

Ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană sau cele incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației și actualizată periodic, dobândesc automat calitatea de conducător de doctorat în România prin emiterea ordinului ministrului educației de acordare a atestatului de abilitare. Specialiștii care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate.

Altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot dobândi, în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, calitatea de conducător de doctorat în România prin emiterea ordinului ministrului educației de acordare a atestatului de abilitare. Prevederile prezentului ordin se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe. Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.”