Anunțurile Ministerului Economiei privind un Nou Standard pentru Tehnologiile pe Bază de Hidrogen

Anunțurile Ministerului Economiei privind un Nou Standard pentru Tehnologiile pe Bază de Hidrogen

Într-o lume în care căutarea soluțiilor eco-eficiente devine o prioritate, România își asumă un rol de pionierat prin adoptarea și promovarea tehnologiilor pe bază de hidrogen. Conform declarațiilor recente ale Ministerului Economiei, utilizarea hidrogenului ca sursă de energie regenerabilă câștigă un teren semnificativ, promițând o revoluție în domeniul transporturilor și al producției de electricitate.

Cu emisii zero, fiind vorba exclusiv de vapori de apă, vehiculele pe hidrogen și celulele de combustibil reprezintă vârful de lance în lupta împotriva schimbărilor climatice. Un automobil pe hidrogen se poate reîncărca în aproximativ cinci minute și oferă o autonomie impresionantă de până la 650 de kilometri, adresându-se astfel uneia dintre cele mai mari provocări ale vehiculelor electrice: timpul de încărcare și raza de acțiune limitată.

În 2018, România a semnat Declarația Inițiativei pentru Hidrogen, angajându-se să sprijine integrarea energiilor regenerabile în rețelele electrice și să promoveze utilizarea hidrogenului regenerabil în sectoarele transport, stocare și industrial. Acest angajament subliniază viziunea strategică a țării noastre în materie de inovație și sustenabilitate.

Pe frontul standardizării, România a adoptat SR EN 17127, un standard armonizat dezvoltat la solicitarea Comisiei Europene. Acesta joacă un rol crucial în aplicarea Directivei 2014/94/UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi și asigură interoperabilitatea punctelor de alimentare cu hidrogen. Standardul definește specificațiile tehnice esențiale pentru funcționarea eficientă și sigură a acestor puncte de alimentare, inclusiv protocoalele de umplere și distribuția de hidrogen gazos.

SR EN 17127 este gestionat de comitetul tehnic național ASRO/CT 395, dedicat standardizării în domeniul producției, stocării, transportului și utilizării hidrogenului din surse regenerabile. Această inițiativă evidențiază angajamentul României de a se alinia la cele mai înalte standarde internaționale și de a contribui activ la tranziția energetică globală.

În timp ce România își consolidează poziția pe harta globală a inovației în energie regenerabilă, adoptarea hidrogenului ca sursă de energie nu numai că marchează un pas important spre un viitor sustenabil, dar deschide și noi oportunități economice, promovând creșterea verde și crearea de locuri de muncă în sectoare cheie.