Ministrul Educatiei: Ligia Deca Semneaza un Ordin Important, ce Masuri Impune in Sistemul de Invatamant

Ministrul Educatiei Ligia Deca Semneaza Ordin Important Masuri Impune Sistemul Invatamant

Ministrul Educatiei a semnat un nou ordin foarte important pentru sistemul de invatamant din Romania, Ligia Deca impunand o serie de masuri despre care ar trebui sa stie foarte multi romani, iar asta pentru ca el prevede descoperirea licentelor, tezelor de doctorat, etc, care sunt plagiate de catre studenti.

Ministrul Educatiei detaliaza in ordinul de mai jos, cu numarul 3.692, cum anume trebuie sa fie verificate aceste lucrari de catre coordonatorii programelor de licenta sau doctorat, Ligia Deca facand aceste modificari dupa o lunga perioada in care au existat contestatii majore cu privire la felul in care se deruleaza lucrurile.

“Având în vedere: prevederile art. 71 alin. (3) și ale art. 259 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare; Referatul de aprobare nr. 31/DGÎU din 22.01.2024, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.

În vederea desfășurării examenelor de absolvire, licență/diplomă și disertație și a susținerii publice a tezei de doctorat, instituțiile de învățământ superior, instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat și Academia Română realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut la nivel național. Lista programelor recunoscute la nivel național și utilizate de instituțiile de învățământ superior.

De instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat și de Academia Română, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările de finalizare a studiilor, cuprinde: iThenticate; Turnitin; Plagiarism detector + PDAS (PDAS – Plagiarism Detector Accumulator Server); Safe Assign; SEMPLAG;. Software-urile pentru identificarea similitudinilor textuale îndeplinesc următoarele cerințe: Verificarea cu baze deținute de dezvoltator (abonamente pe care le are dezvoltatorul la diverse reviste, jurnale, edituri etc.);

Verificarea cu internetul/web; realizarea unei baze proprii și permiterea contrastării cu aceste documente; încărcarea și verificarea fișierelor în formate: *.doc, *.docx, *.pdf; recunoașterea caracterelor românești. Generarea unor rapoarte de analiză care să conțină: numele software-ului utilizat; data la care a fost generat raportul; fragmentele/zonele similare din documentul verificat marcate sugestiv, fie prin culoare și trimitere la link, fie încadrate într-un chenar și însoțite de linkul către sursa suspectă.

Fie prin afișarea comparativă a fragmentelor similare însoțite de numele sursei. Lista programelor recunoscute la nivel național poate fi completată, la solicitarea instituțiilor de învățământ superior, instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat sau a Academiei Române, cu software-uri achiziționate de către acestea, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 2 alin. (2).Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”