Ministrul Muncii: Numar Impresionant de Tineri Incadrati in Locuri de Munca

Ministrul Muncii Numar Impresionant Tineri Incadrati Locuri Munca

Într-un efort susținut de a combate șomajul în rândul tinerilor și de a stimula integrarea acestora pe piața muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a reușit să încadreze în muncă un număr impresionant de 54.761 de tineri cu vârsta sub 30 de ani în cursul anului precedent. Acest succes vine în contextul în care 42.065 dintre acești tineri făceau parte din categoria NEET – persoane care nu sunt angajate, nu urmează o formă de educație sau formare profesională și au între 16 și 30 de ani.

Mai mult decât atât, eforturile depuse de ANOFM au depășit obiectivele stabilite prin Programul național de ocupare a forței de muncă pentru anul 2023, cu aproape 3.000 de tineri NEET încadrați în muncă peste ținta propusă. Această realizare subliniază eficacitatea măsurilor adoptate pentru stimularea ocupării forței de muncă în rândul grupurilor cu acces dificil pe piața muncii.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, a evidențiat creșterea interesului tinerilor pentru îmbunătățirea competențelor lor profesionale și pentru participarea la piața muncii. “Anul 2023 a marcat o schimbare semnificativă în dinamica pieței forței de muncă, cu o creștere notabilă a participării tinerilor sub 30 de ani la cursurile organizate de ANOFM, spre deosebire de anii anteriori când majoritatea cursanților erau persoane de peste 35 de ani”, a declarat ministrul Oprescu. Acesta a mai adăugat că Ministerul Muncii pregătește introducerea unor noi stimulente pentru angajarea tinerilor, inclusiv facilitarea accesului la formare profesională.

Rezultatele anului trecut indică o îmbunătățire semnificativă în încadrarea în muncă a persoanelor înregistrate în evidențele ANOFM, cu un total de 190.039 de persoane plasate în muncă prin intermediul serviciilor oferite de agenție. Această realizare reflectă angajamentul continuu al ANOFM și al Ministerului Muncii de a sprijini integrarea pe piața muncii a tuturor categoriilor de persoane, cu un accent deosebit pe tineri și pe grupurile vulnerabile.

Aceste eforturi subliniază determinarea guvernului de a promova o piață a muncii inclusivă și dinamică, capabilă să răspundă nevoilor economiei naționale și să ofere șanse egale tuturor cetățenilor de a se integra în lumea muncii.